19. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU  -  CZELO BRUSEL, 30. SRPNA 2007

 • VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ


 • MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE
 • INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
 • ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA
 • SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
 • VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE
 • ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

 • VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

  Chcete pracovat pro český výzkum v Bruselu? 

  Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO) hledá pracovníka. Požadujeme:
  - VŠ vzdělání
  - Zkušenosti ze střednědobého pobytu v zahraničí, obecnou znalost prostředí EU
  - Zkušenosti v oblasti výzkumného a/nebo projektového managementu
  - Znalost práce s počítačem (MS Office, udržování webových stránek)
  - Perfektní znalost angličtiny, další jazyk výhodou
  - Samostatnost, pracovní nasazení, dobré komunikační schopnosti 

  Motivační dopis a životopis v angličtině zasílejte do 10. října 2007 na bartosova@tc.cz.


  Vrácení daně na evropské projekty

  Do návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů byla zahrnuta i změna paragrafu 81 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Celý text schváleného zákona je k dispozici na stránkách Poslanecké sněmovny. Zákon ještě musí být schválen Senátem a podepsán prezidentem. V § 81 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
  (2) Nárok na vrácení daně má rovněž osoba, která požádá o vrácení daně zaplacené z prostředků nenávratné zahraniční pomoci nebo z prostředků ze zdrojů Evropské unie poskytnutých jako podpora výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona upravujícího tuto podporu [Zákona č. 130/2002 Sb], pokud podle pravidel poskytovatele prostředků nemohou být tyto prostředky použity na úhradu daně.

  Podpora přípravy projektů do rámcových programů EU
  Technologické centrum AV ČR je i nadále pověřeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy administrací systému na podporu přípravy projektů do rámcových programů EU. Systém byl v těchto dnech otevřen. O příspěvek může požádat právnický subjekt (u ERV se může jednat i o fyzickou osobu) - účastník či koordinátor připravovaného projektu a to bez ohledu na to, zda-li byl projekt ze strany hodnocení Evropské komise úspěšný či nikoliv. Více informací, základní podmínky a pravidla této podpory najdete na těchto stránkách. Kontaktní osobou je paní Eva Svobodová.

  Evropský patent
  Portugalské předsednictví publikovalo pracovní dokument adresovaný pracovní skupině duševního vlastnictví na téma "Towards an Enhanced Patent Litigation System and a Community Patent - How to Take Discussions Further" Hlavním cílem je podpořit debatu týkající se řešení patentových sporů na evropské úrovni, ale také postoupit o něco dále v oblasti evropského patentu. Dokument se zabývá devíti hlavními otázkami patentového systému: Degree and mode of decentralisation of the first instance of the litigation system; Features of the second instance; Qualification of judges and technical expertise in court proceedings; Allocation of cases and relationship with the Brussels I regulation; Rules of procedure; Provisional and precautionary measures; Operating costs; Arbitration procedures; Community patent. Pro každou z otázek je zde navrženo několik řešení. Speciální pracovní skupina byla ustanovena na druhou polovinu roku 2007, aby o těchto možnostech debatovala.

  Statistiky evropských patentů
  Evropský patentový úřad uveřejnil statistiky žádostí o evropský patent za rok 2006. Statistika zahrnuje dvě možnosti žádostí o evropský patent: European direct application a Patent Cooperation treaty. V obouch případech však žadatel musí specifikovat pro jaké země má být patentová ochrana platná. Statistika obsahuje údaje podle země původu žadatele, podle země vynálezce, obsahuje také seznam firem podle počtu patentových žádostí či seznam vydaných patentů. Více informací najdete zde.

  Světové statistiky patentování
  Světová organizace duševního vlastnictví uveřejnila svůj tradiční roční Patentový report, který zahrnuje celosvětové statistiky v patentování a konstatuje nové trendy a změny. Největší vzestup užívání patentového systému byl zaznamenán v jihovýchodní Asii, zejména v Jižní Korei a Číně. Tento vzestup je ovlivněn nejen stoupajícím množství užívání patentové ochrany Číňany, ale také nečínskými firmami působícími v zemi, které zde žádají o patentovou ochranu svých výrobků a vynálezů. Více informací a samostatný report najdete zde.

  Zpráva EK za rok 2006 o podpoře lidských zdrojů ve výzkumu
  Evropská komise vydala 22. srpna 2007 zprávu "Mobility of Researchers and Career Development Implementation Report 2006", kterou si můžete stáhnout zde.

  Konference na vysoké úrovni o ERA
  8-10. října 2007 bude v Lisabonu pořádána konference nazvaná Budoucnost vědy a technologie v Evropě, kde budou zhodnoceny první předběžné závěry z veřejné konzultace a debaty o Evropském výzkumném prostoru (ERA). Registrace pro vážné zájemce je otevřena do 21. září na stránkách portugalského předsednictví EU, heslo je research. Další informace poskytne rovněž pan Jeremy Bray z DG Research, tel. +32 2 299 9199.

  Zelená kniha - Evropský výzkumný prostor v Bulletinu VŠEM
  Příspěvek ing. Michala Beneše prezentuje poznámky k veřejné diskusi otevřené publikací Zelené knihy na téma vývoje a výsledků aktivit členských zemí EU při podpoře vzniku tzv. Evropského výzkumného prostoru.

  MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,  BIOTECHNOLOGIE

  Akce, konference
  Biomagnetismus a magnetické biosystémy
  European Science foundation ve spolupráci s European molecular biology organization organizují od 22. do 27. září 2007 ve španělském městě Sant Feliu de Guixols mezinárodní konferenci na téma "Biomagnetismus a magentické biosystémy." Konference si klade za cíl propojení oborů (biomagnetismus, medicína, optoelektronika, atd.) pro zlepšení poznatků a zvýšení potenciálu nových efektivních objevů v oblasti bioaplikací. Konference je rozdělena do několika tématických bloků a je placená. Více informací najdete zde.

  Molecular targets for cancer
  28. a 29. září 2007 se koná v Lucembursku mezinárodní kongres "Molecular targets for cancer." Kongres si klade za cíl sdružit vědecké pracovníky pracující na projektech 6. RP v tomto oboru a představit nejnovější vědecké poznatky. Nebudou však přítomni pouze experti z EU, ale z celého světa. Konference je zaštítěna Evropskou komisí, DG Research. Více informací najdete zde.

  DNA barcoding
  European Distributed Institute of Taxonomy pořádá od 3. do 5. října 2007 v holandském Leidenu mezinárodní setkání na téma "DNA barcoding v Evropě." Cílem setkání je zamyslet se nad možnostmi spolupráce v tomto oboru a efektivnímu využití 7. RP k těmto účelům. Více informací o programu najdete zde.

  Biomeeting point
  V rámci mezinárodního veletrhu Biotechnica se uskuteční 10. a 11. října 2007 v Hannoveru technologická burza v oblasti biotechnologií. Burzu pořádá evropská síť IRC (Innovation Relay Center) a hlavním cílem je podpora transferu technologií a vytváření nových partnerství. Více informací najdete zde.

  Genomika pro zdraví zvířat

  Od 23. do 25. října se koná v Paříži mezinárodní sympózium s názvem Zvířecí genomika pro zdraví zvířat. Cílem sympózia je představit co je možné za pomoci lidského genemu, kde se nachází výzkum lidského a zvířecího genomu, a výsledky projektů, jež se zabývaly zvířecími genomy za účelem pochopení zvířecích nemocí a jejich prevence. Sympózium pořádá Světová organizace pro zdraví zvířat. Více informací můžete najít zde.

  Genová a buněčná terapie
  Evropská společnost genové a buněčné terapie pořádá svůj tradiční roční kongres od 27. do 30. října v Rotterdamu. Kongres představí nejnovější poznatky v oboru včetně klinické genové terapie, technologií v oblasti kmenových buněk, atd. Organizátoři se snaží přilákat více mladých vědců z oboru. Konference je placená, ceny se pohybují od 40 do 900€. Více informací najdete zde.

  Evropská laboratoř molekulární biologie
  Již 9. sympózium Evropská laboratoř molekulární biologie zaměřené na studenty PhD se bude konat od 25. do 27. října 2007 v německém Heidelbergu. Tento rok jsou stěžejním tématem sympózia Modely v biologiii - organizace života v prostoru a čase. Cílem je výměna informací a poznatků studentů a mladých vědců se zkušenými kolegy. Základní poplatek je 100€, z nichž může účastník dostat proplaceno až 85€. Sympózium je podpořeno z Marie Curie Actions. Více informací najdete zde.

  Bezpečnost krmiv
  Projekt 6. RP SafeedPap organizuje 27. a 28. listopadu 2007 v belgickém Namuru mezinárodní konferenci s názvem "Bezpečnost krmiv - metody a výzvy." Konference si klade za cíl představit poslední legislativní kroky v oboru a výsledky výzkumu. Více informací najdete zde.

  Škola statistiky v posuzování rizika
  Síť excelence 6. RP CASCADE pořádá další ze série týdenních škol. Od  12. do 26. listopadu 2007 proběhne ve švédském Stockholmu škola na téma "Statistics in Risk Assessment Focusing on Dose Response Modelling." Škola je otevřena nejen doktorandům a postdokům ale i dalším výzkumným pracovníkům z oboru. Základní poplatek včetně ubytování a občerstvení je 150€. Více informací najdete zde.

  EuroBioForum 2007
  European Science Foundation ve spolupráci s Portugalskou nadací pro výzkum a technologie a pod záštitou Portugalského předsednictví EU pořádá od 5. do 7. prosince 2007 v Lisabonu mezinárodní konferenci EuroBioForum. Konference bude zaměřená zejména na metabolické poruchy, kardiovaskulární choroby či rakovinu. Kromě předních evropských specialistů vystoupí i komisař pro výzkum Potočník či portugalský ministr pro výzkum, technologie a vyšší vzdělávání Jose Mariano Gago. Více informací najdete zde.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Informační infrastruktury v medicíně
  Finská firma Medicel Oy specializující se na IT infrastruktury pro biologické a zdravotnické organizace hledá partnery do projektů 7. RP. Společnost má zkušenosti s výzkumem a vývojem informačních systémů pro skladování a analýzu biologických a zdravotnických dat. Partneři do projektu by měli mít potřebné zkušenosti a vybavení pro vývoj, analýzu a dokumentaci komplexních biologických systémů. Více informací Vám podá pan Christophe Roos.

  Oční výzkum
  Lékařská univerzita v rakouském Grazu hledá partnery do výzkumných projektů týkající se vývoje a validace nových terapií pro slepé. Výzkumná skupina pracuje na speciálních implantátech, chirurgických metodách, vizuálních testech a rehabilitaci pro lidi, kteří oslepnou v důsledku retinitis pigmentosa. Skupina hledá partnery mezi vědeckými pracovníky, lékaři, specialisty na vývoj softwarů k vývoji různých školících programů na neurovědecké bázi, které budou sloužit pacientům k rychlejší a efektivnější rehabilitaci. Více informací Vám podá prof. Michaela Velikay-Parel.

  Centrální nervová soustava
  University of Cambridge hledá partnery do výzkumných projektů týkající se "conditional genetic manipulation of neuronal progenitors in the adult CNS." Cambridge Centre for brain repair pracuje zejména na výzkumu kapacity regenerace centrální nervové soustavy dospělého člověka. K těmto účelům používají tři výzkumné směry: transgenesis, kmenové buňky, formace nových oběhů v důsledku nehody. Potenciální partneři by měli mít zkušenosti s výzkumem nanotechnologií a genové exprese v centrální nervové soustavě, anatomickou plasticitou, atd. Více informací Vám poskytně Dr. Olivier Raineteau.

  Nabídky spolupráce přes síť bruselských styčných kanceláří pro VaV
  He@rtH [cardiologic predictions in real time] - Centro Europeo de Empresas e Innovacion, Spain, 02.08.07
  Interventions with natural compounds on high fat diet induced obesity - Universidad Pablo de Olavide, Spain, 02.08.07
  Optimised animal health, production and welfare / Food quality and safety - National Research-Development Institute for Animal Biology and Nutrition, Romania, 22.08.07
  AFRI-VAC, Africa eHealth Alarming System - VACSERA, Egypt, 22.08.07
  Public Health Research Conference Europe/Mediterranian Region - VACSERA, Egypt, 22.08.07
  Development of Immunofluorescence and Genetic Analysis Tools for Primary Ciliary Dyskinesia Diagnosis - Technion, Israel, 28.08.07
  Evaluation of suicide prevention strategies across and within European countries - University of applied sciences for social work, Switzerland, 30.08.07

  Hledání partnerů na serveru Cordis

  Zřejmě nejlepší přístup do databáze partnerů na serveru Cordis je zde.
  Další programy a informace
  Bioetický kodex
  NuGo (European Nutrigenomics Organization) - síť excelence financovaná z 6. RP - vypracovala bioetický kodex, který by měl pomoci výzkumným pracovníkům, kteří pracují v oblasti nutriční genomiky a potýkají se s etickými otázkami práce s lidskou látkou. Etické otázky jsou v oboru nutriční genomiky velmi citlivé - jak nakládat s informacemi ohledně diet a potravin na míru, genetických testů, atd. Bioetický kodex je rozdělen do 19 sekcí podle témat a byl postaven na Evropských směrnicích, nařízeních a obecném evropském konsensu. Neměl by však být chápán jako legislativní dokument, ale pouze jako pomocník. Dokument bude poprvé představen 18. září 2007 v Oslu. Více informací najdete zde.

  Vliv životního prostředí na děti
  Světová zdravotnická organizace publikovala koncem července nový report týkající se vlivu životního prostředí a zejména chemických látek na děti a různé fáze jejich vývoje. Report nese název "Principles for Evaluating Health Risks in children Associated with Exposure to Chemicals" a Světová zdravotnická organizace v něm představuje výzkumné principy pro hodnocení vlivu životního prostředí na zdraví dětí. Současně doufá, že tyto principy budou využívány vědeckými pracovníky a politiky a přispějí tak k lepšímu prostředí a zmenšení rizika pro vývoj dětí. Tiskovou zprávu Světové zdravotnické organizace k tomuto reportu můžete najít zde.

  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

  Akce, konference
  Seznámení s bezpečnostními programy EU v oblasti spravedlnost, svoboda a bezpečnost
  Kancelář CZELO pořádá v rámci sítě bruselských styčných kanceláří pro VaV (IGLO) 2. října 2007 v Bruselu seminář, kde vystoupí paní Zuzana Dorazilová z DG JLS a představí programy jejího generálního ředitelství, které mohou navazovat na prioritu Bezpečnost 7. Rámcového programu pro VaV.

  Přehled akcí v oblasti nanotechnologií

  Přehled akcí, výstav a konferencí v oblasti nanotechnologií zpracovává sdružení Nanoforum zde.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Hledání partnerů na serveru Cordis
  Zřejmě nejlepší přístup do databáze partnerů na serveru Cordis je zde.
  Další programy a informace
  Databáze EU institutů zabývající se materiálovým [nano]výzkumem
  Sdružení Nanoforum publikovalo v červenci t.r. zprávu a detailní přílohu charakterizující evropské ústavy a instituce zabývající se materiálovým výzkumem na nanometrické úrovni.


  ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA

  Akce, konference
  Technické review Evropské technologické platformy vodík a palivové články (HFP)
  Odborné dny se budou konat ve dnech 10.-11. října 2007 v Bruselu a jsou organizovány Evropskou komisí s podporou HFP. Akce si klade za cíl vytvořit fórum pro sdílení informací mezi evropskými výzkumnými projekty v problematice vodíku a palivových článků, podat informace o posledních výsledcích dosažených v rámci 6.RP a současném stavu řešení této problematicky v Evropě. Hlavním cílem HFP je usnadnit a urychlit vývoj a využití prvotřídních energetických a dopravních systémů založených na využití vodíku a palivových článků. V ČR se podporou vodíkových technologií a zaváděním vodíkového hospodářství zabývá Česká vodíková technologická platforma.

  Konference na téma spolupráce ve vesmírných aktivitách napříč Evropou

  Konference „Areas and Mechanisms for Collaboration Between Turkish and European Actors in Space Activities“ se koná 22.-23. října 2007 v tureckém Istanbulu a je pořádána francouzskou vzdělávací společností Eurisy ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) a Tureckou radou pro VaV a technologie (TUBITAK). Smyslem konference je vytvořit fórum pro diskusi jak usnadnit spolupráci na poli vesmírných aktivit napříč Evropou a to zejména v oblasti pozorování Země, telekomunikací, pozičních navigačních systémů aj.

  Konference 7th European Vehicle Passive Safety v Maastrichtu
  Konference se koná ve dnech 18.-19. září 2007 se v Maastrichtu. Konferenci pořádá síť excelence APSN (Network of Excellence on Advanced Passive Safety). Proběhne prezentace postupu evropských výzkumných projektů v oblasti integrované bezpečnosti. Přednášky delegátů z Evropy, USA a Japonska se budou zabývat možnostmi, jak mohou nové technologie aktivní bezpečnosti přispět ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu při autonehodách.

  Renewable Heating & Cooling Congress (RESHC 2007)
  Kongres o obnovitelném vytápění a chlazení se koná ve dnech 20.-21. listopadu 2007 v Bruselu. Kongres je zajištěn organizací Green Power Conferences. Celkem 37 odborníků podá nejnovější informace z vývoje a výzkumu, vývoji na trhu a průřezových témat v oblasti vytápění a chlazení pomocí biomasy, sluneční a geotermální energie. Kongres umožňuje navázat kontakty s nejrůznějšími firmami a organizacemi, které hrají klíčovou úlohu ve vývoji technologií pro vyhřívání a chlazení.

  Symposium Čistá vozidla
  Symposium a navazující výstava se konají v evropské Mecce čisté dopravy, ve Stockholmu, ve dnech 7.-9. listopadu 2007. Kromě švédských přednášejících vystoupí i Alexandra Langenheld z Evropské komise z DG TREN a Ann Segerborg-Fick za Evropskou biopalivovou technologickou platformu. Konferenční poplatek začíná okolo 500 euro v závislosti na sekcích, které chce účastník navštívit.

  ELE-DRIVE Transportation Conference
  Konference zabývající se různými aspekty vozidel na elektrický pohon vč. jejich porovnání s jinými řešeními se bude konat 11-13. března 2008 v Ženevě v rámci Geneva International Motor Show.

  Transport Research Arena 2008
  Druhá evropská konference o výzkumu v silniční dopravě se bude konat za podpory Conference of European Directors of Roads (CEDR), European Road Transport Research Advisory Committee (ERTRAC) a Evropské komise 21-15. dubna 2008 v Ljublaně.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Italská firma Lenviros hledá partnery
  Lenviros s.r.l. je spin-off firma Bari Univerzity a zabývá se konzultacemi v oblasti životního prostředí (monitoring kvality ovzduší, metody hodnocení, vyhodnocování dat). Oblasti zájmu:
  ENV.2007.3.1.3.1. Development of integrated waste management technologies for maximising material and energy recovery/ recycling of the organic (humid) fraction of municipal solid waste
  ENV.2007.3.1.3.2. New technologies for waste sorting
  ENV.2007.3.2.1.1 Damage assessment, diagnosis and monitoring for preventive conservation and maintenance of cultural heritage ENV.2007.1.2.2.2 European cohort on air pollution
  NMP-2007-1.3-1 Specific, easy-to-use portable devices for measurements and analysis
  HEALTH-2007-1.3-4: Testing strategies for the assessment of the toxicological profiles of nanoparticles used in medical diagnostics.
  ENV.2007.1.2.1.1. Indoor air pollution in Europe: an emerging environmental health issue.
  ENV.2007.3.1.5.2. Performance indicators for health, comfort and safety of the indoor built environment.
  ICT-2007.6.3: ICT for environmental management and energy efficiency
  Kontakt: paní dr. Liva Trizio, tel. :+39-080-3351071.

  Islandská
  University of Akureyri hledá partnery v oblasti biotechnologií
  University of Akureyri hledá partnery se zkušenostmi v biotechnologiích se zaměřením na využití teplomilných bakterií v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Teplomilné bakterie lze využit k výrobě vodíku nebo výrobě bioetanolu z biomasy. Mezi další oblasti zájmu patří výzkum použití teplomilných bakterií pro výrobu bílkovin jednobuněčných organismů nebo výzkum sirných bakterií pro bioremediaci. Kontakt: prof.
  Johann Orlygsson, tel.: +354-46-08511.

  Rakouská organizace Austrian Research Centers GmbH nabízí kapacity
  Institut nabízí expertízu při zapojení do projektů v rámci témat Environment a Energie v oblasti: reakce znečišťujících látek v životním prostředí, sanace kontaminovaných půd, původ, a kvalita potravin. Kontakt: paní doc. Soja Gerhard, tel.: +43 0 50 550 3542.

  Nabídka spolupráce přes síť bruselských styčných kanceláří pro VaV
  Alternatives in water treatment plants of ruminant and non ruminant slaughterhouses - AEMA, Spain, 24.08.07

  Hledání partnerů na serveru Cordis
  Zřejmě nejlepší přístup do databáze partnerů na serveru Cordis je zde.
  Další programy a informace
  Veřejná konzultace
  Evropská komise otevřela konzultaci, jejíž výsledky by měly být následovně zpracovány v akčích plánech "K udržitelné průmyslové politice" a "Udržitelná spotřeba a výroba." Konzultace je zaměřená na názory v oblasti snižování emisí, energeticky efektivní ekonomiky, snižování dopadů specifických faktorů  na životní prostředí a na udržitelné využívání přírodních zdrojů a energie. Konzultace je otevřená do 23. září 2007. Více informací najdete zde.

  Nové informační portály na CORDISu
  Po vzoru ostatních témat specifického programu Spolupráce byly spuštěny dva nové tématické portály: Životní prostředí (včetně změny klimatu) a Energie. Portály mají poskytovat přehlednější informace o daném tématu 7. RP uživatelům, umožnit jim lepší orientaci, přímé kontakty na relevantní osoby (včetně národních kontaktních pracovníků). Jejich součástí jsou také odkazy na nejrůznější projekty, které mohou poskytnout pomocnou ruku.

  Ustavení České technologické platformy Strojírenství
  ČTP-Strojírenství je ve fázi zakládání. Platforma má být založena do konce února 2008. Zatím se k účasti hlásí 4 vysoké školy s jejich výzkumnými centry, 2 výzkumné instituce a další organizace (svazy a podniky). Hlavním cílem platformy je vypravovat strategii výzkumu a vývoje v oboru (Strategic Research Agenda), přispívat k vyšší konkurenceschopnosti v oboru a spolupracovat s Evropskou technologickou platformou ManuFuture. Národní platforma má také možnost se zapojovat do přípravy evropských programů výzkumu a vývoje. V současnosti existuje 16 národních technologických platforem napojených na ManuFuture (m.j. i Polsko, Rumunsku a Bulharsko). V High-level Group (HLG) ManuFuture zatím není český zástupce (pouze 2 zástupci jsou v Member State Mirror Group), nicméně je zamýšleno mít zástupce ČTP-Strojírenství, který by se stal členem HLG ETP ManuFuture.

  Předběžné výsledky výzvy FP7-AAT-2007-TREN-1 (aplikovaný letecký výzkum a vývoj)
  Rozpočet výzvy byl 4 mil. € a bylo celkem podáno 5 návrhů projektů. V těchto návrzích figurovalo 64 partnerů. Vyhodnocením prošly nakonec 2 projekty. S jedním projektem (vývoj a implementace řízení všech vozidel pozemní obsluhy na odbavovací ploše letiště) začne Komise vyjednávat (ani jeden z jeho 12 partnerů není z ČR) a v případě neúspěchu jednání bude brán v úvahu druhý projekt (zde se účastní 4 partneři z ČR). Kvalita návrhů projektů byla nižší, než se očekávalo. Výsledky výzvy FP7-AAT-2007-RTD-1 budou Komisí prezentovány až v polovině září 2007.

  Předběžné výsledky výzvy FP7-TPT-2007-RTD-1 (horizontální akce a komodalita v dopravě)
  Rozpočet výzvy byl 18 mil. € a bylo podáno 18 návrhů projektů. Hodnocením evaluátorů prošlo 13 projektů. Požadovaný rozpočet těchto projektů se kryje s rozpočtem výzvy a proto bude možno pravděpodobně financovat všech 13 projektů. Česká účast je v nich zajištěna 2 partnery. Nejvíce partnerů má pak Itálie (18).  

  LIFE+ pokyny pro žadatele grantů
  Evropská komise publikovala návrh pokynů pro žadatele grantů (draft application guidelines) pro žádosti o granty v rámci programu LIFE+. Žadatelé tak mohou založit návrhy svých projektů na těchto dokumentech a získat tak více času na jejich přípravu. První výzva v programu má být publikována v polovině září 2007. Finální verze pokynů budou publikovány spolu s výzvou. Návrhy projektů se budou podávat na národní kontaktní místo (Ministerstvo životního prostředí) s uzávěrkou 30. listopadu 2007. Program LIFE+ se skládá ze tří pilířů: LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost, LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí a LIFE+ Informace a komunikace. Více informací o programu LIFE+ může poskytnout Mgr. Michal Petrus z Ministerstva životního prostředí, tel.: +420 267 122 898.


  SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

  Akce, konference
  Sedmý rámcový program: příležitosti pro ekonomické a společenské vědy
  CEPR (Centre for Economic Policy Research) organizuje 11. října 2007 v Londýně informační akci pro výzkumníky z ekonomických a společenských věd. Vysoce postavení úředníci EK představí možnosti financování projektů z oblasti SSH v 7.RP. Účast na akci je bezplatná. Podrobnější informace a registrační formulář najdete zde.

  Občanství a kulturní identity v EU: Staré otázky, nové odpovědi
  Mezinárodní konference na téma občanství a kulturní identity v EU se uskuteční 18-19. října 2007 v Istanbulu. Konference je uspořádána v rámci projektu ESSHRA financovaném ze 6.RP. Podrobné informace o akci včetně registračního formuláře najdete zde.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Hledání partnerů na serveru Cordis
  Zřejmě nejlepší přístup do databáze partnerů na serveru Cordis je zde.

  Další programy a informace

  VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

  Akce, konference
  Eurostars
  2. října 2007 bude v Bruselu slavnostně zahájen nový program Eurostars, který je zaměřen na malé a střední podniky provádějící výzkum. Jedná se o podporu založenou na pravidlech programu EUREKA odpovídajícím tématickým prioritám Rámcového programu. V ČR Vám může více informací o programu Eurostars podat národní koordinátor programu EUREKA Ing. Josef Martinec

  Strukturální fondy a Lisabonská strategie
  4. a 5. října 2007 se uskuteční v italském Osimu mezinárodní konference na téma "Přínos regionálních a místních institucí kohézní politice - synergie a komplementarita strukturálních fondů a Lisabonské strategie." Konference se bude zaměřovat zejména na akce na regionální a lokální úrovni, které aktivně přispívají k rozvoji dané oblasti a plnění Lisabonské strategie. Speciální sekce bude věnována klastrům, rozpočtu, čerpání peněz a udržitelnému rozvoji.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Španělská společnost Tunnel Safety Testing nabízí kapacity 
  Firma nabízí infrastruktury pro testování požárů a větrání tunelů v reálném měřítku pro účely výzkumu a vývoje. Zkušební tunel umožňuje testovat ventilátory dle normy EN12101-3:2002. Expertíza společnosti zahrnuje ventilaci tunelů, detekci a řízení požárů v tunelech, odolnost tunelů proti ohni, odezvu konstrukce tunelu na oheň a CFD simulace. Kontakt: pan Daniel Caballero. Tel.: +34-985-741645.
  Další programy a informace
  Předběžné výsledky výzvy Výzkumných infrastruktur
  Do první výzvy Výzkumných infrastruktur bylo podáno 156 návrhů projektů. Do dvou témat pro existující výzkumné infrastruktury bylo podáno 65 návrhů projektů, z nichž 35 prošlo hodnocením. Pro financování jich bylo doporučeno 14. Celkový rozpočet na projekty v rámci existujících výzkumných infrastruktur tvoří  42 mil.€. Obě témata byla zaměřena na e-infrastruktury a jsou v gesci DG INFSO.
  V oblasti podpory nových výzkumných infrastruktur bylo podáno do sedmi témat celkem 91 projektů, z nichž bylo doporučeno k financování 54 (tj. 59%). Hodnocení provádělo 54 evaluátorů, z nichž jeden byl i jeden z ČR. Celkově se úspěšných projektů účastní 18 partnerů z ČR (pro srovnání: Maďarsko, Polsko, Rumunsko nebo Rakousko mají přibližně stejný počet partnerů). Pouze 2 % účastníků jsou z MSP.

  Přednášky z konference Research Infrastructures 2007
  V červnu 2007 se konala v Hamburku konference “Fourth Conference on Research Infrastructures 2007”. Na konferenčních stránkách jsou k dispozici přednášky a videozáznamy delegátů.


  ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

  Akce, konference
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Další programy a informace
  19th European Union Contest for Young Scientists
  Evropská soutěž pro mladé vědce se uskuteční ve Valencii, Španělsku, od 14-18. září 2007. Více jak 100 studentů ve věku od 14 do 21 let bude prezentovat své projekty ve všech vědeckých disciplínách před mezinárodní vědeckou porotou. Více informací najdete zde.

  Studie společné zahraniční a bezpečnostní politiky
  Nadace Compagnia di San Paolo vypisuje výzvu k žádostem o financování výzkumu, seminářů a diskuze k tématu evropská společná zahraniční a bezpečnostní politika. O financování mohou žádat doktorandi nebo postdoci usazení v evropském státu a mladší 32 let.

  Místa ve fúzním výzkumu - projekt ITER
  1. Trvalá místa: Professional Staff - uzávěrka 21.9.07, Technical Support Staff - uzávěrka 1.9.07
  2. Časově omezená místa: Contract Agents - uzávěrka 15.9.07