23. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU - CZELO, Brusel, 30. listopadu 2007

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Nové prostory kanceláře CZELO
Kancelář CZELO si dovoluje ještě jednou upozornit, že od 12. listopadu 2007 sídlí na adrese Rue du Trone 98, 1050 Brusel. Důvodem stěhování je bližší kontakt s řadou styčných kanceláří dalších členských zemí EU na nové adrese a lepší fyzické zázemí (zejména Vámi často poptávaný konferenční sál). Těšíme se na Vaše návštěvy.

30. listopadu byly vyhlášeny výzvy 7.RP pro rok 2008
Evropská komise právě zveřejnila většinu výzev na rok 2008 30. listopadu 2008. Netýká se to však všech priorit. Např. priority Zdraví, Společensko-ekonomické a humanitní vědy nebo Bezpečnost budou vyhlašovat další výzvy pravděpodobně až v polovině roku 2008.

Semináře o finančních pravidlech 7.RP - prezentace ke stažení
Technologické centrum AV ČR - Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) a Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO) uspořádaly ve dnech 19–23. listopadu 2007 sérii seminářů "Financování projektů 7. RP - pravidla a příklady". Semináře se uskutečnily v Plzni, Praze, Brně a Ostravě a celkem se jich zúčastnilo více než 500 osob. Seminář v Plzni organizovalo Technologické centrum ve spolupráci s RKO Západní Čechy, v Brně se na uspořádání akce podílela Masarykova univerzita a RKO Jižní Morava a v Ostravě RKO Ostrava. Prezentace ze semináře si můžete stáhnout zde.

Programy na podporu přípravy projektů 7. RP
V programu Vývoj na podporu malých a středních podniků, které se účastní 7. rámcového programu, jsou stále ještě finanční prostředky. CzechInvest, který program spravuje, přijímá žádosti o podporu do konce prosince 2007. Program pokrývá část výdajů na přípravu návrhu projektu do 7. RP. Jednou z podmínek získání podpory je dosažení minimálně 50% z celkového bodového ohodnocení (žadatel tedy musí mít Evauation Summary Report). Podmínky a více informací najdete zde.
V programu podpory spravovaném Technologickým centrem AVČR je možnost požádat o finanční podporu pro všechny české týmy, které podaly návrh na vybrané typy projektů 7. RP, a to do 10. prosince 2007. Podmínky pro udělení příspěvku a formulář žádosti najdete zde.

Financování Galilea a Evropského technologického institutu
Ministři financí Evropské unie se 30. listopadu po dvanáctihodinovém maratonu jednání dohodli na financování navigačního systému Galileo a Evropského technologického institutu; navýšen bude rovněž rozpočet na Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Zároveň se státům podařilo dohodnout i podobu rozpočtu na příští rok, čemuž mimo jiné bránila právě otázka financování Galilea.
Příští rok vzrostou výdaje Evropské unie o 4,2 procenta na 120,346 miliard Euro, což odpovídá částce, kterou nakonec požadovala Evropská komise. Členské státy přitom chtěli menší výdaje než tyto, Evropský parlament vyšší. Z rozpočtové kapitoly na zemědělství přejde 1,6 miliard Euro na financování Galilea, dalších 400 milionů půjde ze 7.RP. EU tak nevezme peníze, které by měly být použity v zemědělství v budoucnu, nýbrž jen ty, co zůstaly nevyužity letos. Další půl miliardy se podle diplomatů podařilo nalézt přeskupením v kapitole Konkurenceschopnost EU. Podle komisařky pro evropský rozpočet Dalia Grybauskaite se jedná o "důležité rozhodnutí". Je to totiž vůbec poprvé, co se podaří převést finance z podpory zemědělství na podporu konkurenceschopnosti EU. Rozpočet vstoupí v platnost poté, co bude schválen v polovině prosince 2007 ve druhém čtení v Evropském parlamentu.
Co se týká EIT, v současné době byl jmenován čtyřčlenný identifikační výbor, který ma za úkol předložit Komisi seznam jmen, z kterých pak bude vybráno 18 členů Řídící rady (Governing Board). Podle současného kompromisního návrhu Komise, Rady a Parlamentu je očekáváno, že prvními tématy, kterými se EIT bude zabývat, bude udržitelný rozvoj, obnovitelná energie a informační a komunikační technologie. Sídlo EIT bude určeno zřejmě rozhodnutím Rady v průběhu příštího roku (kandiduje Vídeň, Wroclaw a další města ze střední Evropy).

Společné technologické iniciativy
Ministři financí Evropské unie 30. listopadu souhlasili s ustavením prvních čtyř Společných technologických iniciativ (JTI), které by v případě pravděpodobného souhlasu Parlamentu v prosinci mohly začít pracovat v první polovině příštího roku. Příští rok se rovněž očekává ustavení JTI Hydrogen & Fuel cells, naopak příprava GMES asi kvůli chabému zájmu průmyslu následující rok dva příliš nepokročí. ČR zatím se svou oficiální účastí v předložených JTI příliš nespěchá, je ovšem naděje, že se přinejmenším k některým z těchto iniciativ přihlásí v první polovině příštího roku. Návrhy rozhodnutí Rady na ustavení těchto iniciativy jsou zde: CLEAN SKY, ARTEMIS, ENIAC a IMI. Kromě těchto iniciativ se Evropská komise a členské státy shodly na tom, že vloží příští rok 300 mil. euro do programu Ambient Assisted Living (technologie pro staré a nemohoucí občany).

Patentové aplikace

Na 25. trilaterální konferenci v oblasti duševního vlastnictví se dohodli představitelé evropského, amerického a japonského patentového úřadu na koordinaci své práce v několika oblastech. Jednou z nich je i jednotný formulář pro žádost o patent, který by umožnil předkladatelům patentových žádostí vyplnit pouze jeden formulář a použít ho pro všechny tři úřady. Více informací a detaily dohody najdete zde.

Neformální diskusní fórum pro uživatele 7.RP
EARTO a další členové skupiny DESCA Consortium Agreement spustili blog pro komunitu zajímající se o 7.RP s názvem “Meeus: A self-help information resource for the FP7 user community”. Portál najdete na www.meeusfp7.eu.

Platy vědeckých pracovníků
Studie pro Evropskou komisi zaměřující se na platy výzkumných pracovníků v Evropě a ostatních zemí světa ukázala, že výzkumní pracovníci v EU jsou v průměru hůře placeni než jejich kolegové v USA, Japonsku, Indii či Číně. Studie však také poukazuje na velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi EU, či mezi jednotlivými pohlavími. Česká republika se řadí mezi země, kde jsou platy vědeckých pracovníků v průměru nižší a rozdíly mezi platy žen a mužů vysoké. Studie můžete najít zde.

Založení fóra Filantropie a financování vědy
Evropa si postavila za cíl stát se světovým lídrem v inovacích a výzkumu a stát se nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě do roku 2010. Jak přispívají k tomuto cíli evropské nadace a evropští filantropové? Jak mohou university úspěšně získávat podporu na své aktivity z filantropických zdrojů? Toto jsou pouze některé z otázek, kterými se bude 4. prosince 2007 zabývat slavnostní zahájení Evropského fóra Filantropie a financování vědy v Bruselu. Kromě přítomnosti představitelů evropské vědy a politiky bude předložena zpráva nezávislé expertní skupiny Komise Fundraising by Universities from philanthropic sources.

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,  BIOTECHNOLOGIE

Akce Evropských institucí
Konference správné bioetické praxe
Projekt 6. rámcového programu týkající se bioetických záležitostí pořádá 4. prosince 2007 v Bruselu konferenci na toto téma. Konference si klade za cíl představit postupy a informace z jednotlivých států a jejich dopad. Více informací včetně registrace najdete zde.

Symposium k budoucí spolupráci ve vývoji potravinových přísad
Symposium pořádané projektem 6.RP FEED-SEG se bude konat 14.-15. ledna 2008 v maďarském Mosonmagyaróvár.
Technologické platformy, Společné technologické iniciativy
Oblasti budoucích výzev IMI
V současnosti dochází k upřesňování budoucích výzev připravovaných v rámci Společné technologické iniciativy Inovativní medicína (IMI) Během jednání "IMI Member States Contact Group Meeting" 27. listopadu v Bruselu bylo diskutováno následujících šest tématických okruhů pro první výzvu, která by měla být oficiálně vypsána v lednu/únoru 2008: 1. Translational biomarkers for brain disorders 2. Islet cell function and vascular complications of diabetes 3. Predictive toxicology 4. COPD and asthma 5. Pharmocovigilance 6. Education and training in various disciplines.

ENIAC - zdravotní aplikace v elektronice

Evropská technologická platforma pro nanoelektroniku se rozhodla udělat z vývoje zdravotnických aplikací jednu ze svých hlavních oblastí zájmu. Vývoj se bude týkat zejména nových mateirálů a polovodičových technologií pro personalizovaná zdravotnická zařízení. ENIAC je jedna z technologických platforem, z nichž vznikají společné technologické iniciativy. Tiskovou zprávu platformy najdete zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Rakovina močového měchýře
Německý Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factor nabízí kapacitu do projektů týkající se VaV rakoviny močového měchýře. Informace o projektu najdete zde.

Sanitární spolupráce
Španělská AGP Group hledá partnery ke spolupráci a tvorbě metodologie v projektu Interregional Sanitary Cooperation of Primary Care Centres v rámci INTERREG IVC.

Projektové náměty italského Ústavu radiační ochrany
Evaluation of contamination by radionuclides in food matrices
BioDosRad [Biokinetics and dosimetry in radiopharmaceuticals]
Determination of radionuclides in bioassays for radiotoxicological purposes
Další programy a informace
Rakovina - priorita slovinského předsednictví
Slovinsko oznámilo, že rakovina a výzkum v této oblasti budou jednou z hlavních priorit jejího předsednictví v roce 2008. K této příležitosti plánují velkou konferenci týkající se této nemoci, jež zůstává druhou nejčastější příčinou úmrtí v EU. U této příležitosti vyzval komisař pro výzkum Potočnik členské státy ke větší spolupráci v této oblasti. Ze strany EK se připravuje ERA NET týkající se rakoviny. Více informací najdete zde.

Agrobiotechnologický seminář
22. listopadu 2007 se uskutečnil v Bruselu seminář na téma ČR - Váš partner pro výzkum v agrobiotechnologiích. Seminář byl pořádaný kanceláří CZELO, Technologickým centrem AV ČR ve spolupráci s asociací pro podporu moderních biotechnologií Biotrin. Cílem semináře bylo  představit v evropském kontextu český přístup k biotechnologiím v zemědělství a potravinářství a  představit potenciál České republiky pro mezinárodní výzkumnou spolupráci v oblasti zemědělských a potravinářských biotechnologií, zejména v souvislosti s budováním partnerství pro společné projekty v rámci témat priority Potraviny, zemědělství a biotechnologie 7.RP. Prezentace ze semináře najdete zde.

Promoting the leadership of the European food industry
15. a 16. listopadu 2007 se konal v brusel seminář na téma "Podpora vůdčí role zemědělsko-potravinářského průmyslu." Konference přestavila hlavní obory tohoto průmyslu, jejich vývoj a výzvy do budoucnosti. Zápis kanceláře CZELO můžete najít zde.

Akční program Společenství v oblasti zdraví
20. listopadu 2007 byl publikován v Úředním věstníku Evropské unie text druhého akčního programu Společenství v oblasti zdraví. Jedná se o program na období 2008 - 2013, který má v gesci Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele. Jeho rozpočet je 321,5 mil. € na šest let. Akce programu jsou zaměřeny zejména na prevenci, ochranu zdraví občanů, snižování zdravotních nerovností a šíření informací a znalostí z oblasti zdraví. První výzva se předpokládá začátkem roku 2008. Více informací o programu najdete zde.

ESF nabízí granty pro výzkum ektotermních živočichů
Evropská vědecká nadace (ESF) nabízí granty pro výzkum v oblasti teplotní adaptace ektotermních živočichů. Je možné se ucházet o granty pro krátké pobyty (do 15 dnů), výměnné pobyty pro delší projekty a pro pořádání workshopů, které se týkají daného tématu. Více informací získáte na stránkách ESF nebo na telefonu +33 388 767 106. Uzávěrka je 15. ledna 2008.

ESF spouští nový program na výzkum problémů metabolismu
Major metabolic disorders such as obesity will be the target of a new initiative which the European Science Foundation (ESF) will launch at the EuroBioForum event in Lisbon in December. The proposed ten-year programme is called 'Systems Biology to combat Metabolic Syndrome' (SBMS), and it will have a budget of €175 million. Its goal will be to develop effective therapies, covering diet and lifestyle changes as well as drugs, to both reduce the risk of developing metabolic syndrome conditions and treat existing sufferers.

Katalog projektů 6.RP v oblasti potravin
Katalog výzkumných projektů financovaných v rámci 6.RP Evropskou komisí je k dispozici zde.

Veřejné zakázky: dopad práce na lidské zdraví
Generální ředitelství pro zaměstnanost vypsalo v polovině listopadu dvě veřejné zakázky na studie dopadu práce na lidské zdraví:

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

Akce Evropských institucí
Workshop Future & Emerging Technologies v ČR
Evropská komise ve spolupráci s Technologickým centrem AVČR pořádá 22. ledna 2008 v Praze informační den k tzv. Future and Emerging Technologies (FET) - Budoucí a vznikající technologie. Toto téma je jedním z osmi témat priority 7.RP Informační a komunikační technologie a umožňuje financování riskantnějších projektů s dlouhodobějším horizontem využití výsledků. Na semináři vystoupí vedoucí oddělení FET Evropské komise a budou představeny příklady úspěšných projektů. V návaznosti na infoden navštíví přednášející 23. ledna 2008 vybraná česká pracoviště s potenciálem účasti ve FET projektech. Další informace poskytne ing. Eva Hillerová z Technologického centra.

Workshop o interoperabilitě
Workshop konaný za podpory organizací CEN, CENELEC, ETSI, ANSI a evropských a amerických standardizačních organizací se koná 6-7. února ve Varšavě. Konferenční poplatek vč. stravování je 100 euro.

Seminář COST: ICT pro starší a postižené občany
COST pořádá 7. února v Bruselu konferenci na téma "potenciál nových komunikačních technologií pro starší a postižené lidi." Konference by měla ukázat, jak může výzkum pomoci průmyslu v tomto odvětví. Více informací najdete zde.

Akce v oblasti nanovýzkumu
Akce a konference v oblasti nanovýzkumu jsou sumarizovány na stránkách anglického Institutu pro nanotechnologie zde.
Technologické platformy, Společné technologické iniciativy
Konference MANUFUTURE 2007
V portugalském Portu se mezi 2. a 4. prosincem 2007 koná konference Manufuture 2007 pod názvem "Constructing a Sustainably Competitive Europe", kterou pořádá Evropská technologická platforma Manufuture. Cílem je podat informace a diskutovat problematiku trvale udržitelných výrobních aktivit v Evropě. Více informací zde.

Valná hromada Networked European Software and Services Initiative

NESSI will be holding its second annual general assembly in Brussels, Belgium, on 11 and 12 December. The two-year-old NESSI European Technology Platform, dedicated to software and service has designed NEXOF, the NESSI Open Service Framework. NEXOf will be at the core of this event. The conference will also focus on the steps taken towards the implementation of its software and services initiative, including its latest research projects.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Projektové náměty italského Ústavu radiační ochrany
Evaluation of contamination by radionuclides in food matrices
BioDosRad [Biokinetics and dosimetry in radiopharmaceuticals]
Determination of radionuclides in bioassays for radiotoxicological purposes
Další programy a informace
Vývoj v oblasti evropské bezpečnosti
Evropská komise přijala 6. listopadu nový balíček návrhů na zlepšení evropských schopností a kapacit v boji proti terorismu. Balíček obsahuje řadu návrhů jako je kriminalizace teroristických cvičení, náboru a veřejného podněcování ke spáchání teroristických činů, prevence před užití výbušnin teroristy a užití dat o cestujících v letectví při vyšetřování. Kromě toho se je zařazena druhá zpráva o implementaci Rámcového programu pro boj s terorismem. Kriminalizaci využívání internetu k teroristickým cílům zařazena nebyla, neboť k tomu nejsou připraveny technologie.
Evropský průmysl a regulační orgány zabývající se výrobou a distribucí výbušnin se připravují na změnu ve svých postupech, jak je vidět z nového Akčního plánu předloženého Evropskou komisí v rámci výše zmíněného balíčku. Plán předkládá 50 doporučení na zvýšení kontroly při výrobě, označování, skladování, distribuci a prodeji výbušnin v Evropské unii, přičemž to vše vyžaduje lepší výměnu informací a dobrých praktik a rostoucí podporu výzkumu a technologiím zabývajícím se výbušninami.
Nezávisle na iniciativách Evropské komise evropští ministři přijali 19. listopadu Rámec pro společnou evropskou strategii obranného výzkumu a technologií a souhlasili s navýšením národního i společného financování na obranný VaV.
4. prosince předloží Evropská komise "Strategii pro silnější a konkurenceschopnější evropský obranný průmysl". Strategie akceptuje zvláštní charakter tohoto průmyslu a jeho zvláštní vztah s jednotlivými vládami, ale tvrdí, že je možné udělat ještě mnoho k plnému využití jeho potenciálu, k získání maxima za poskytnuté veřejné finance a pro co nejefektivnější realizaci Evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP).

Veřejná zakázka na studium ukazatelů informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EACEA vypsala veřejnou zakázka na studium ukazatelů informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast je 7.1.2008.

Rámcová smlouva na služby k nařízení REACH
Evropská agentura pro chemické látky ECHA oznamuje, že plánuje vypsat 2.6.2008 výzvu na Rámcovou smlouvu na služby týkající se technických, vědeckých, zdravotních a environmentálních a socioekonomických otázek ohledně realizace nařízení REACH. 

ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA

Akce Evropských institucí
Informační dny pro druhou výzvu v prioritě Energetika
Evropská komise pořádá 19. prosince 2007 v Bruselu informační den o výzvě 2008 v tématické prioritě Energetika. Komise publikuje 30. listopadu 2007 na serveru CORDIS celkově 4 výzvy ENERGY-2008-1, ENERGY-2008-FET, ENERGY-NMP-2008-1, ENERGY-2008-RUSSIA s celkovým indikovaným rozpočtem asi 70 mil. €. Záznam a přednášky z informačního dne budou k dispozici na internetu.

Informační dny k druhé výzvě v prioritě
Životní prostředí
Evropská komise pořádá v Bruselu dva informační dny týkající se tématu Životního prostředí pro rok 2008:
Informační den k druhé výzvě k tématické prioritě Doprava (včetně letectví)
Evropská komise pořádá 13. prosince 2007 v Madridu informační den, kde budou podány informace k výzvám 2008 v tématické prioritě Doprava (včetně letectví) v 7.RP. Budou také prezentovány výsledky 1. výzvy v prioritě. 30. listopadu 2007 Komise publikuje výzvy: AAT-2008-RTD-1, SST-2008-RTD-1, SST-2008-TREN-1 a TPT-2008-RTD-1. Celkový indikativní rozpočet daných výzev 2008 je přibližně 233 mil. €.

Workshop k druhé výzvě pro výzkum v letectví
Projekt AeroSME, financovaný EU, pořádá 12. prosince 2007 v Bruselu workshop, který podá informace o tématech velkých projektů VaV, které budou podpořeny ve 2. výzvě 7.RP v tématické prioritě Doprava (včetně letectví). Cílovou skupinou workshopu jsou MSP, které mají potenciál pro řešení úkolů v projektech leteckého VaV. Tito budou mít možnost přímo hovořit s koorinátory návrhů projektů. Bude také podána informace o vývoji Společné technologické iniciativy JTI Clean Sky.

Konference "Towards a More Performing European Aviation System"
Evropská komise organizuje 22. ledna 2008 v Bruselu konferenci "Towards a More Performing European Aviation System", která je určena pro všechny zainteresované subjekty z oblasti letectví (i z letectví vojenského a všeobecného) a v duchu potřeby změny rámce pravidel pro leteckou dopravu v Evropě se konference zaměří na detailní prezentaci zprávy High Level Group for the Future of European Aviation Regulatory Framework, na prezentaci názorů klíčových hráčů a otevřenou diskusi zainteresovaných subjektů

Konference programu Marco Polo II
Evropská komise organizuje 4. a 5. prosince 2007 v Lisabonu konferenci, která se primárně zaměří na informace spojené s výzvou programu, která bude publikována v lednu 2008. Součástí konference budou workshopy, které budou zaměřeny na specifické témata i na obecné náležitosti dobrého návrhu projektu. Program Marco Polo II slouží zejména k podpoře převedení dopravy ze silnic na jiné druhy dopravy.
Technologické platformy, Společné technologické iniciativy
Technologická platforma pro letectví a leteckou dopravu (ACARE) pořádá workshop
TP
ACARE pořádá již šestý EUROCONTROL Innovative Research Workshop a to mezi 4.-6. prosincem 2007 v Bretigny sur Orge, Francie.

Plenární zasedání Evropské technologické platformy pro biopaliva (EBFTP)

Zasedání technologické platformy EBFTP se koná 31. ledna 2008 v Bruselu. Součástí zasedání bude diskuse nad Strategickým plánem pro energetické technologie (SET-Plan) z hlediska implementace biopaliva a diskuse nad Strategickou výzkumnou agendou (SRA), kterou EBFTP nedávno vydala.


Technologická platforma pro silniční dopravu (ERTRAC) pořádá konferenci
Druhá konference ERTRAC se koná mezi 21.-25. dubnem 2008
v Ljubljani.

Technologická platforma pro lesnictví (FTP) pořádá konferenci
FTP pořádá již pátou konferenci, která se koná mezi 21.-22. květnem 2008 ve Slovinsku.

Úkoly Společné technologické iniciativy Vodík a palivové články (JTI H&FC)
Na tiskové konferenci 10. října 2007 vicepresident Evropské komise Verheugen a komisař Potocnik prezentovali JTI H&FC. Plně operabilní se stane tato iniciativa na začátku roku 2008. Průmyslová skupina (Industry Grouping) spolu se Společenstvím bude zakládajícím členem iniciativy. V současnosti již má tato JTI více jak 50 členů z průmyslu a 50 veřejných výzkumných organizací ze 16 zemí EU (přibližně 1500 výzkumníků). Do roku 2013 bude mít k dispozici 470 mil. € ze 7.RP a stejnou částku poskytne soukromý sektor. Vstupní poplatek pro MSP je 7,500 €. V roce 2007 spotřebovala Industry Grouping asi 0,5 mil. € na organizační záležitosti spojené s přípravou iniciativy, která bude muset od roku 2008 čelit zásadním výzvám. Doposud není známo, kde vzít dostatek energie na výrobu vodíku. Sám viceprezident Verheugen na tiskové konferenci neměl jasno, zda nositelem energie pro vozidla má do roku 2020 být vodík nebo elektřina. EK zdůraznila, že nebude financovat žádné distribuční infrastruktury. V celém 7.RP je na 7 let přibližně 2,3 mld. € pro nejaderný energetický výzkum. V USA v rámci programů FreedomCAR a FreedomFUEL již během 5 minulých let investovali do výzkumu problematiky vozidel na vodík asi 1,8 mld. $.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Zveřejnění první výzvy pro Galileo FP7-GALILEO-2007-GSA-1
15. listopadu 2007 byla publikována výzva FP7-GALILEO-2007-GSA-1. Rozpočet výzvy je 25 mil. €. Uzávěrka výzvy je 29. února 2008. Výzva je uveřejněna v rámci tematické priority Doprava (včetně letectví). Evaluace by měly proběhnout na přelomu března a dubna 2008, počáteční informace o hodnocení projektů by měla být zaslána v dubnu 2008, jednání s EK by měla započít na přelomu dubna a května 2008 a dopis neúspěšným žadatelům by měl být doručen na počátku května 2008. Výzva obsahuje veřejné zakázky. Podrobnější informace k nim budou zveřejněny v následujících týdnech na stránkách Evropského úřadu pro dohled nad GNSS (GSA). Výzva také obsahuje otevřené téma GALILEO-2007-1.7-01 pro MSP (osm projektů s rozpočtem 0,3 mil. €). Bližší informace viz server CORDIS.

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Zpoždění energetické výzvy
Publikace Strategického plánu pro energetické technologie (SET-Plan) ovlivní formulaci pracovního programu Energetika rok 2008 (část formulovaná DG TREN). Dalším faktorem, který je nyní nutné brát v úvahu je také fakt, že participace průmyslu ve výzvě 2007 byla velmi nízká. Výzva pro tématickou prioritu Energetika na rok 2008 (část TREN) bude publikována zřejmě až v polovině února 2008.

Zpoždění výzvy Intelligent Energy Europe 2008
Výzva Intelligent Energy Europe 2008 bude publikována až na konci února 2008. Rozpočet výzvy bude asi 50 mil. € a maximální výše příspěvku je 75 % uznatelných nákladů projektu. Projekty mohou podávat členské státy EU a také Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Chorvatsko. Vzhledem k velké konkurenci je nutné dosáhnout vysoké kvality projektu, aby měl šanci být financován. Komise doporučuje zejména prostudování databáze asi 350 úspěšných projektů, které mohou být významným vodítkem pro subjektům, které podávají projekty v tomto programu.

Výzva programu Marco Polo II
V lednu 2008 bude publikována výzva programu Marco Polo II. Program slouží zejména k podpoře projektů pro převod dopravy ze silnic na jiné druhy dopravy (vodní, železniční). Více informací o programu (příklady projektů, pracovní program 2007, podmínky účasti) naleznete na stránkách Evropské komise. Kontaktní osoba pro program je v ČR Ing. Ivan Novák z Ministerstva dopravy, tel. 225 131 043.
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Švédský Královský technologický institut hledá partnery pro železniční výzkum
Oddělení železničního výzkumu se zabývá zejména tlumením vibrací a zmírňováním jejich vlivu na pohodlí cestujících. Pro účast na projektech v 7.RP v tématické prioritě Doprava (včetně letectví) hledají partnery. Kontakt: Dr. Shafiquzzaman Khan, tel.: +46-8-790 8910.
Další programy a informace
Rozšíření sítě Natura 2000
Evropská komise přijala 13. listopadu 2007 čtyři rozhodnutí, která podstatně rozšiřují ve čtyřech biogeografických oblastech síť  Natura 2000. Směrnice rozděluje EU ve vztahu k velkým přírodním variacím v biodiversitě na různé tzv. biogeografické oblasti: Atlantickou, Kontinentální, Alpskou, Středozemní, Severskou, Makaronskou a Panonskou. Zmíněné rozhodnutí se týká přijetí nového seznamu lokalit významných pro ES v Panonské oblasti v České republice, Maďarsku a na Slovensku, a aktualizace existujících lokalit v Atlantické, Severské a Kontinentální biogeografické oblasti. Natura 2000 je celoevropskou sítí chráněných přírodních oblastí, která byla vytvořena Směrnicí Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Ochrana půdy

Evropský parlament přijal 14. listopadu 2007 v prvním čtení návrh směrnice o ochraně půdy. Členské státy budou muset vypracovávat sanační strategie a budou zřízeny veřejné registry kontaminovaných lokalit. Více informací najdete zde.

Evropská kosmická agentura, Evropská organizace meteorologických satelitů a společnost Inmarsat
Organizace ESA a EUMETSAT podepsaly minulý týden dohodu o spolupráci při budování sítě meteorologických satelitů. ESA bude mít přitom na starost kritickou fázi vypuštění satelitů až po konečné umístění satelitu na finální letové hladině 36 tisíc km nad Zemí. ESA dále podepsala dohodu s mezinárodní telekomunikační společností Inmarsat Global smlouvu o vývoji největší sítě telekomunikačních satelitů na světě Alphasat.

Strategický plán pro energetické technologie – SET-Plan
Evropská komise (EK) publikovala 22. listopadu 2007 (prozatímní) finální verzi SET-Plan. Hlavní motivací je dosažení ambiciózních cílů 20/20/20 do roku 2020. EK připouští, že určitých aspektů pokroku nemůže být dosaženo při současné organizaci evropského výzkumu, který je značně nekonsolidovaný. Lze očekávat, že pracovní programy tématické priority Energetika v 7.RP pro rok 2008 a 2009 budou tímto dokumentem dosti ovlivněny (pro rok 2008 zejména část zpracovávaná DG TREN). Nové energetické technologie jsou nyní dražší nežli klasické a také čelí řadě tržních překážek. Cena na dosažení cílů do roku 2020 bude vysoká (odhaduje se asi 1 % z globálního HDP), ale cena za nečinnost mnohem vyšší (5 – 20 % globálního HDP). EK ustaví na počátku roku 2008 řídící skupinu pro SET. Komise také spustí v roce 2008 šest „evropských iniciativ“ v oblasti energetiky větrné, sluneční, v oblasti emisí, elektřiny a jaderného štěpení.

1. setkání Evropského fóra pro jadernou energetiku
1. setkání Evropského fóra pro jadernou energetiku (ENEF) se uskutečnilo 26.-27. listopadu v Bratislavě. Jednání se zúčastnily i evropské a česko-slovenské politické špičky - president Evropské komise Manuel Barroso, komisař pro energetiku Andris Piebalgs, slovenský premiér Robert Fico a český premiér Miroslav Topolánek. Fórum mělo za cíl neideologickou debatu o jaderné energii a přípravu plánu do budoucna, jak pokračovat v zajišťování energie pro Evropu. Návazné informace k jaderné energii a postojům komisaře Piebalgse jsou k dispozici zde.

První kontrakt pro ITER
27. listopadu se ve Francii konalo první zasedání Rady ITER, kdy byl podepsán i historicky první kontrakt na dodávku toroidních cívek s Japonskem jako dodavatelem.

Výsledky hodnocení výzvy programu TEN-T
V květnu 2007 publikovala Evropská komise (EK) 4 výzvy v rámci programu Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Celkově bylo přijato 221 návrhů projektů s požadovaným příspěvkem Společenství 11,5 mld. €. Největší výzva TEN-T na období 2007-2013 (včetně Galileo) nabídla rozpočet 5,3 mld. €. V této výzvě se EK při výběru projektů zaměřila zejména na přeshraniční projekty a takové, kde je uplatňována doprava po železnici a vnitrozemská vodní doprava. Železniční doprava a vodní doprava se podílí celými 85,7 % na projektech určených k financování. V rámci dalších menších výzev bude v pro Evropský systém řízení železniční dopravy (ERTMS) financováno 19 projektů s příspěvkem Společenství 271 mil. € a pro další rozvoj iniciativy Single European Sky bude vydáno v letech 2007-2013 celkově 350 mil. €. Celkový přehled výsledků a další informace zde. Konečné rozhodnutí o tom, které projekty se budou ve finále financovat, padne začátkem roku 2008.

Soutěž o nejlepší diplomovou práci z oblasti energetiky
Evropská nadace pro energetiku (EFPE) publikovala výzvu pro diplomové práce v rámci soutěže European talent award for innovative energy systems 2008. Účastnit se mohou všichni studenti, kteří ukončili inženýrské studium (nebo jsou těsně před ukončením) v oblasti energetiky. Zájemci musí zaslat souhrn své práce a samotnou celou práci. Vítěz bude moci přednést svou práci před publikem a bude také finančně odměněn. Více informací zde. Uzávěrka je 1. února 2008.

Zvýšený zájem o výzkum zemětřesení
Poslanec Evropského parlamentu Nikos Vokalis vypracoval zprávu, která ve své podstatě apeluje na Evropskou komisi (EK) a členské státy EU, aby došlo k podpoře center excelence a dalšímu rozvoji výzkumu pro snižování vlivů zemětřesení na život lidí a to souběžně s probíhajícím 7.RP. Podle zprávy musí i Česká republika čelit jistému nebezpečí vlivu zemětřesení. Zpráva vyzývá EK, aby tato přijala sdělení o rizicích, o předcházení škodám a o protokolu určujícím společný postup EU v případě zemětřesných katastrof. Dokument by se měl zaměřit také na klíčové energetické, dopravní a informační infrastruktury.

Evropský parlament volá po zvýšení podpory VaV v automobilovém průmyslu
Poslanci Evropského parlamentu vyzívají členské státy EU, aby výrazně zvýšily finance na VaV v automobilovém průmyslu, tak aby bylo lépe dosaženo závazných limitů emisí CO2. Zpráva CARS 21 (Competitive Automotive Regulation System for the 21st Century) mimo jiné požaduje stanovit limit emisí CO2 na 125g/km do roku 2015. Zpráva zdůrazňuje význam VaV v automobilovém průmyslu a navrhuje Evropské komisy, aby se do roku 2012 zvýšily prostředky na VaV v tomto sektoru o 300%.

Čtvrtá zpráva IPCC jako iniciátor pro novou globální dohodu o změně klimatu
Mezinárodní panel pro klimatické změny (IPCC) zveřejnil 17. listopadu 2007 svou čtvrtou hodnotící zprávu (Assessment Report 4 – AR4). Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas považuje zprávu za vyznaný krok k dalšímu postupu pro definici výzkumu a vývoje pro zamezení neblahých vlivů změny klimatu na život na Zemi. Evropská komise také doufá, že tato zpráva s vysokou vědeckou reputací bude podnětem k tomu, aby na nadcházející konferenci UN Climate Change 2007 došlo k iniciaci budoucích jednání o nové globální dohodě o změně klimatu.

ESF nabízí granty pro výzkum ektotermních živočichů
Evropská vědecká nadace (ESF) nabízí granty pro výzkum v oblasti teplotní adaptace ektotermních živočichů. Je možné se ucházet o granty pro krátké pobyty (do 15 dnů), výměnné pobyty pro delší projekty a pro pořádání workshopů, které se týkají daného tématu. Více informací získáte na stránkách ESF nebo na telefonu +33 388 767 106. Uzávěrka je 15. ledna 2008.

ESF granty na pořádání akcí v oblasti volatile organic compounds v bio/atmosféře
Evropská vědecká nadace (ESF) nabízí granty na pořádání akcí a konferencí týkajícich se těkavých organických látek v bio/atmosféře. Uzávěrka podávání návrhů akcí je 31. prosince 2007.

Veřejná konzultace k přepravě radioaktivních materiálů
Evropská komise vyzývá k veřejné konzultaci ohledně potencionálních legislativních opatření při přepravě radioaktivních materiálů. Uzávěrka veřejné konzultace je 28. ledna 2008.

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

Akce Evropských institucí
Mezinárodní konference o evropské migraci
Konference o nové migrační dynamice spoluorganizovaná mj. Evropskou vědeckou nadací (ESF) se koná 6-8. prosince 2007 ve francouzském Nice. Část diskuse bude zaměřena na nelegální migraci do Německa, České republiky a Belgie; dalšími tématy bude obchodování s lidmi a se sexem. Více informací najdete zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

Akce Evropských institucí
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Výzva pro výzkumné infrastruktury FP7-INFRASTRUCTURES-2008-1
V pořadí již třetí výzva byla publikována 30. listopadu 2007, obsahuje 4 témata projektů, má indikativní rozpočet 90 mil. € a uzávěrku 29. února 2008. Výzva je cílena především na pokrytí aktivit různých aktérů „zdola“ a na integrované aktivity, které z hlediska výzkumných infrastruktur podporují nejrůznější oblasti podprogramu Spolupráce.  Výzva podporuje také ERA-NET. Čtvrtá výzva FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2 bude publikována 6. května 2008, uzávěrku bude mít 11. září 2008 a rozpočet 20 mil. €. Tato bude ve dvou tématech podporovat program GÉANT a infrastruktury pro vědecká data.

Podpora koordinace regionálních vědeckovýzkumných politik
Výzva vypsaná 19. října 2007 s uzávěrkou 6. března 2008 je určená primárně orgánům státní správy a samosprávy.

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
ESRF Beam Time
European Synchrotron Radiation Facility vybízí k zasílání žádostí o beam time, uzávěrka pro druhé pololetí roku 2008 je 1. března 2008.

STFC Beam Time
Britský Science and Technology Facilities Council vybízí k zasílání žádostí o beam time, následující uzávěrka je 3. prosince 2007.
Další programy a informace
Projekt PRACE odstartuje v lednu 2008
Projekt nové pan-evropské superpočítačové sítě vstoupil do své přípravné fáze 12. listopadu 2007, kdy byl projekt PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) představen na konferenci SC07 v USA. Projekt je financován 7.RP (výzva INFRA-2007-2.2.2.1), celkový rozpočet je 20 mil. €, koordinátorem je německé Forschungszentrum Jülich a projekt by měl běžet dva roky od 1. ledna 2008. Hlavním cílem projektu PRACE je umožnit přístup evropských vědců a inženýrů v přístupu k nejvýkonnějších evropským výpočetním infrastrukturám.

Projekt FAIR pro fyziku elementárních částic
Representatives of 15 countries signed on 7 November in Darmstadt, Germany, a joint communiqué giving the go-ahead for the construction of the Facility for Antiproton and Ion Research FAIR. With the help of the €1.2 billion facility, researchers will try to answer some fundamental questions of physics. If everything goes according to plan, construction work will start in winter 2008/09 and be completed by 2015 at the earliest. Germany, together with the State of Hesse, where the facility will be situated, will bear the main share (75%) of the costs. The current partner countries, namely China, Finland, France, Georgia, UK, India, Italy, Austria, Poland, Romania, Russia, Sweden, Slovenia and Spain, will jointly contribute the remaining 25%.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

Akce Evropských institucí
COST workshop NeuroMath 2007
COST workshop Neuromath 2007 se koná 4-5. prosince v Římě. The main objective of the workshop is to look into the state-of-the-art in the use of advanced mathematical methods for the estimation of human cortical activity and connectivity from non invasive neuroelectric and hemodynamic measurements. Through lectures and a poster session, scientists from 21 European countries, Japan and China, will discuss computational tools in order to offer a comprehensive approach to the problem of the estimation of brain activity and connectivity for sensory and cognitive tasks. The NEUROMATH Action includes selected laboratories from Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Switzerland, Turkey, and United Kingdom.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Granty pro pokročilé výzkumníky
Vědecká rada Evropské výzkumné rady (ERC) oznámila 21. listopadu 2007 úspěšné zakončení prvního grantového kola a zveřejnila detailní plán své další vrcholové iniciativy, která se má stát nejprestižnější a do budoucna orientovaným grantovým schématem na podporu hraničního výzkumu v Evropě. Grantové schéma pro pokročilé vědce (ERC Advanced Grants) navazuje na úspěchy letošní grantové soutěže pro začínající výzkumníky (ERC Starting Grants) a během následujících šesti let rozdělí nejlepším výzkumným projektům a nejtalentovanějším výzkumníkům v Evropě 4 miliardy Euro.

Nové akce Marie Curie: COFUND a IRSES
Na rok 2008 byly vyhlášeny dvě zcela nové akce Marie Curie na podporu mezinárodní mobility: COFUND (Co-funding of Regional, National and International Programmes) a IRSES (International Research Staff Exchange Scheme). Jelikož se jedná o nová schémata, uspořádalo IGLO (neformální sdružení styčných kanceláří v Bruselu) 27. listopadu 2007 seminář, na kterém zástupce Komise představil obě nové výzvy s uzávěrku v březnu 2008. Vzhledem k tomu, že se jedná o nové typy projektů, lze očekávat v první výzvě pro podání návrhů projektů vysokou míru úspěšnosti a relativně flexibilní pravidla. Zvláště nová akce IRSES by mohla být pro české instituce velice zajímavá. Prezentace ze semináře včetně zápisu z diskuse jsou ke stažení zde.

Hlavní princip schématu COFUND: Evropská komise spolufinancuje rozšíření stávajících regionálních nebo národních programů na podporu mobility výzkumníků (experienced researchers) o trans-národní rozměr; popř. spolufinancuje vznik zcela nových programů podporujících mezinárodní mobilitu s cílem napomoci profesnímu růstu výzkumníků (career development). Výzva byla vyhlášena 16. listopadu 2007 s uzávěrkou 13. března 2008, Guide for Applicants byl zveřejněn 30. listopadu 2007 na CORDISu.

Hlavní princip schématu IRSES:
 Evropská komise finančně podporuje krátkodobou (= max. jeden rok) výměnu pracovníků (staff exchange) mezi výzkumnými institucemi v členských nebo asociovaných zemích a v cílových třetích zemích. Cílové třetí země jsou státy, které mají s EU uzavřenou vědecko-technologickou dohodu (S&T Agreement) a země, které spadají pod Evropskou politiku sousedství. Hlavní důraz akce není na career development (jako u výzvy COFUND), ale na dlouhodobou spolupráci mezi institucemi. Obecným pravidlem je, že Evropská komise financuje pobyt v cílové třetí zemi zaměstnancům institucí z členské nebo asociované země. Výzva byla vyhlášena 30. listopadu 2007 s uzávěrkou 28. března 2008, Guide for Applicants je ke stažení na CORDISu.

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

COST schválil 25 nových akcí
Na setkání ve Vilniusu 15. a 16. listopadu 2007 bylo schváleno 25 nových akcí v rámci programu COST. Jedná se o propojení národních grantů a vytváření sítí pro výměnu informací v devíti výzkumných oblastech. Podrobnosti najdete zde.

Program celoživotního vzdělávání

V říjnu 2007 byl zveřejněn plán uzávěrek pro jednotlivé části Programu celoživotního vzdělávání:
Erasmus University Charter - 30. listopadu 2007
Comenius, Grundtvig: Mobilita - 31. ledna 2008
Leonardo da Vinci: Mobilita - 8. února 2008
Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partnerství - 15. února 2008
Program Jean Monnet - 15. února 2008
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Multilaterální projekty, sítě a doprovodná opatření - 29. února 2008
Erasmus: Mobilita - 14. března 2008
Leonardo da Vinci: Multilaterální projekty přenosu informací - 14. března 2008
Průřezový program - 31. března 2008
Nabídky grantů a stipendií
EFNS Fellowship Awards to Young Neurologists
Uzávěrka 31.12.2007

FEBS Short-Term Biochemistry Fellowships
Bez uzávěrky, v ČR pouze pro členy ČSBMB

EMBO stipendia
Uzávěrka 1.2.2008 pro stipendia na kurzy, workshopy a konference
Uzávěrka 15.2.2008 pro dlouhodobá stupendia, krátkodobá stipendia bez uzávěrky

Stipendia European Association for the Study of Diabetes
Uzávěrka 15.2.2008

Principle Research Fellowships for zájemce o biomedicínský výzkum ve Velké Británii a v Irsku
Bez uzávěrky

Calcified Tissue Fellowships
Uzávěrka 1.2.2008, členství v European Calcified Tissue Society nutné (poplatek cca 30 euro)

Animal Nutrition Award
Uzávěrka 1.2.2008

Du Pré Multiple Sclerosis Grants
Uzávěrka 15.2.2008

Nabídky míst v evropských a mezinárodních organizacích (server MZV)
Aktuální nabídka
Místa národních expertů
Další programy a informace
Výzkumné sdružení pro studium vývoje života
Výzkumné sdružení pro studium vývoje života bylo ustaveno z iniciativy německého Ústavu pro planetární výzkum, součásti Helmholtovy asociace. Asociace na výzkum vyčlenila 16,8 mil. euro, podobnou sumou přispějí další účastníci z německa, Velké Británie, USA, Francie, Rakouska a Ruska.

Evropský kvalifikační rámec pro celoživotní vzdělávání

Evropský kvalifikační rámec pro celoživotní vzdělávání byl oficiálně představen komisařem Figelem na konferenci o vzdělávání tento týden v Lisabonu. EQF bude spojovat kvalifikační systémy jednotlivých zemí a fungovat jako překladatelské zařízení, které přiblíží a zpřístupní kvalifikace jak členským státům, tak zaměstnavatelům a jednotlivým občanům. To v důsledku umožní jednotlivým občanům jednodušší pohyb mezi členskými státy a práci nebo studium v zahraničí.