7. Rámcový program EU


Stručné seznámení se 7. RP – prezentace v PowerPointu


7. Rámcový program je základním nástrojem EU pro financování výzkumu a technického vývoje v Evropě, který platí v období 2007–2013. 7. RP realizuje podporu výzkumu ve vybraných prioritních oblastech s cílem, aby si EU v těchto sektorech vybudovala a udržela postavení předního světového hráče. Je navržen tak, aby přispěl k naplnění cílů Lisabonské strategie. Na základě zkušeností z předchozích rámcových programů byla pravidla fungování 7. RP zjednodušena, a to v oblasti financování i administrativních a finančních pravidel a postupů včetně srozumitelnosti dokumentů.