Výzvy k podávání projektů do 7. RP

Podávání návrhů projektů je možné pouze na základě výzev. Evropská komise vydává výzvy k podávání projektů nebo k nepřímým akcím v souladu s požadavky uvedenými v příslušných specifických a pracovních programech. Výzvy jsou vyhlášeny v Oficiálním věstníku Evropského společenství a na internetových stránkách Research Participant portal. Výzvy jsou otevřené obvykle po dobu tří až 5 měsíců měsíců od jejich vyhlášení.
V každé výzvě k podávání návrhů výzkumných projektů je vždy přesně popsáno, jak připravit a podat projektový návrh – jsou definována téma výzkumu, schémata podpory(režim financování), kategorie účastníků, uzávěrky atp. Klíčovými dokumenty k výzvě jsou Pracovní program a Příručka pro žadatele. Tyto a jiné užitečné zdroje informací jsou vždy po vyhlášení výzvy na stránkách zde.
Zájemci si mohou nastavit profil na serveru CORDIS Rapidus, který jim bude informace o nově otevřených výzvách zasílat e-mailem.

Aktuálně otevřené výzvy v jednotlivých specifických programech
Spolupráce (Cooperation)
Myšlenky (Ideas)
Lidé (People)
Kapacity (Capacities)