Poslání a cíle projektu RIKoC+
Regionální informační a kontaktní centrum Pardubice je regionální kontaktní organizací (RKO) pro Rámcové programy Evropské Komise, určené k financování výzkumu a technického vývoje v Evropě. Na Univerzitě Pardubice RKO úspěšně pracuje již od roku 2002. Je součástí sítě NINET.
Hlavním cílem projektu RIKoC+ je zvýšit míru zapojení a úspěšnosti českých subjektů, zejména vysokých škol a výzkumných organizací z regionu Východní Čechy, v mezinárodních výzkumných inovačních a rozvojových projektech, financovaných ze zdrojů EU.