Participant Indentification Code (PIC) Univerzity Pardubice

Existence a právní status Univerzity Pardubice byly pro účely zapojení do projektů 7. RP již v roce 2008 zaregistrovány a ověřeny v Aplikaci pro jednotnou registraci právních subjektů (Unique Registration Facility, URF). Univerzita dostala přiděleno jednoznačné identifikační číslo účastníka – Participant Indentification Code (PIC) a je povinna užívat výhradně validovaný oficiální název. Použitím PIC kódu jsou do registračních formulářů návrhů projektů obvykle automaticky doplněna základní data o organizaci (sídlo, status, DIČ apod.) Tato registrace je nadále platná i pro zapojení do projektů programu HORIZON 2020 a jiných komunitárních programů, kde je kód PIC vyžadován.
Funkci Legal Appointment Representative (LEAR), který má na starosti  aktuálnost údajů v kódu PIC a také přidělování rolí v portálu pro podávání projektů, zastává pro UPa Ing. Jitka Genserová z ORMV jitka.genserova@upce.cz.