Poskytovaný servis

Sběr a šíření informací o Rámcových programech EK a dalších možných zdrojích financování VaV
Podávání podrobnějších informací o vhodných dotačních schématech a programech,
rozesílání elektronického newsletteru, zasílání upozornění na relevantní informace,
analýzy elektronických zdrojů a tvorba souhrnných dokumentů,
informace o aktuálních výzvách,
publikace, prezentace, příklady úspěšných projektů,
organizace informačních seminářů a workshopů.

Konzultace při přípravě projektové žádosti
Odborné poradenství, zejména při plánování zdrojů,
zajištění formálních náležitostí podávaných projektů,
pomoc při zpracování projektové žádosti s pomocí nástrojů projektového řízení,
vyhledávání informací a zpracování rešerší na základě specifikace zadavatele,
zprostředkování a/nebo kontrola překladů.

Asistence při řešení projektu
Administrativní podpora,
kompletace podkladů pro vyúčtování,
zasílání upozornění na důležité termíny.

Participant Indentification Code (PIC) Univerzity Pardubice
Existence a právní status Univerzity Pardubice byly pro účely zapojení do projektů 7. RP v roce 2008 zaregistrovány a ověřeny v Aplikaci pro jednotnou registraci právních subjektů (Unique Registration Facility, URF). Univerzita dostala přiděleno jednoznačné identifikační číslo účastníka - Participant Indentification Code (PIC) a je povinna užívat výhradně validovaný oficiální název.
Oficiální název:
UNIVERZITA PARDUBICE

(nikoli oficiální anglický název!!)
PIC: 999 453 663