Řešitelský tým

Nositelem projektu RIKOC+ na Univerzitě Pardubice je Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy (ORMV). Projekt navazuje svou náplní na předchozí tři projekty s obdobným zaměřením, realizované v letech 2002-2010 Univerzitou Pardubice ve spolupráci VÚOS a.s. Dlouholeté praktické zkušenosti projektového týmu a jeho průběžné další sebevzdělávání jsou zárukou vysoké odborné úrovně řešení projektu RIKOC+.

Kontakty a zaměření:

Koordinátorka projektu
Ing. Monika Vejchodová
Telefon: 466 036 417
e-mail: monika.vejchodova@upce.cz
Zaměření: navazování spolupráce s aplikační sférou,
informační servis,
vyhledávání mezinárodních partnerství pro výzkum

Projektová konzultantka 1
Ing. Jitka Genserová
Telefon: 466 036 733
e-mail: jitka.genserova@upce.cz
Zaměření: informační servis,
konzultace při přípravách a negociacích projektů,
duševní vlastnictví v projektech

Projektová konzultantka 2
Ing. Lucie Macháčová
Telefon: 466 036 596
e-mail: lucie.machacova@upce.cz
Zaměření: finanční administrace a metodika,
vracení DPH,
konzultace při přípravě a řešení projektů,
rozpočetnictví