Schémata podpory projektů spolupráce

Schémata podpory v 6. RP nesla název "nástroje", v podstatě jde o typy projektů.

1. Projekty spolupráce (Collaborative Projects) CP– FCP, ICP
Podpora vědeckovýzkumných projektů, realizovaných konsorcii složenými z účastníků z různých zemí. Cílem je rozvoj nových znalostí, nových technologií, výrobků nebo stávajících zdrojů pro výzkum. Může jít o projekty malé i velké, a to v závislosti na řešeném tématu. Malé projekty spolupráce – tzv. FCP – Focused collaborative projects (obdoba STREPs v 6. RP) mají rozpočet do 3 Mil. EUR (střední mají 3–6 Mil. EUR), jsou řešené menšími konsorcii (3–10 členů) trvají obvykle 2–4 roky a soustřeďují se na řešení jednoho konkrétního cíle. Velké projekty spolupráce tzv. ICP Integrating collaborative projects (obdoba IP v 6. RP) mají rozpočet 6–11Mil. EUR, řešitelská konsorcia 10–25 členů, trvají obvykle 5 let a mají velmi rozsáhlé a ambiciózní cíle.

2. Sítě excelence (Networks of Excelence)
Podpora společných vědeckovýzkumných projektů realizovaných velkým množstvím vědeckovýzkumných organizací tvořících konsorcium, a to za účelem dlouhodobé spolupráce. Pokryje jen ta témata, kde ještě sítě nevznikly v 6. RP. Jde o rozsáhlejší projekty, konsorcia s 15–25 členy, doba trvání 4–5 let, rozpočet 3–10 Mil. EUR.

3. Koordinační a podpůrné aktivity (Coordination and Support Actions)
Podpora aktivitám cíleným na koordinaci či podporu vědeckovýzkumných aktivit a politik (networking, výměny, mezinárodní přístup k vědeckým infrastrukturám, studie, konference apod.). Tyto aktivity mohou být implementovány i jiným způsobem než prostřednictvím publikovaných výzev. V předchozích rámcových programech se tyto typy projektů nazývaly CA, SSA. Jde o relativně malé projekty, řešitelská konsorcia mají do 10 členů, doba trvání nepřevyšuje 2 roky a rozpočet bývá v rozmezí 0,5–1,5 Mil. EUR.