Novinky a aktuality -archiv

    Pozvánka na seminář "Příprava projektů Horizont 2020 - změny v přístupu k publikacím a výzkumným datům"

Datum a místo konání 24.4.2014 ve 13:00 -15.30, seminární místnost S21 v budově HB Fakulty chemicko - technologické.
Pozvánka ke stažení zde >>
Cílem semináře je informovat o změnách v oblasti duševního vlastnictví v projektech programu H2020.
V souvislosti se spuštěním nového rámcového programu EU HORIZON 2020 pro výzkum a inovace EU v období 2014-2020 (dále jen "H2020") dochází k několika modifikacím. Předchozí pravidla z projektů 7. RP sice zůstávají z velké části zachována, nově ale přibývají další povinnosti pro příjemce grantů, které demonstrují stále větší důraz kladený na oblast nakládání s právy k duševnímu vlastnictví. Jde například o větší zaměření na využití a šíření projektových výsledků, nové druhy kontrol projektových výstupů a dopadu projektu ("evaluation of project impact"), otevřený přístup (Open Access) k publikacím o výsledcích projektů H2020 jako obecná povinnost pro všechny příjemce grantů a pilotní projekty otevřeného přístupu k výzkumným datům.
Obecný úvod k Open Access přístupu k datům přednesou pracovnice Univerzitní knihovny, druhá část semináře, zaměřená na aspekty duševního vlastnictví při přípravě a při hodnocení projektových návrhů, proběhne pod vedením JUDr. Jany Kratěnové z TC AV.
Přihlášení na seminář je možné prostřednictvím Portálu vzdělávání UPa.


    Pozvánka na seminář "HORIZON 2020 - Akce Marie Skłodwska-Curie"
Datum a místo konání 10.4.2013 ve 13:00 -16.30, zasedací místnost děkanátu Fakulty chemicko - technologické.
Pozvánka ke stažení zde >>
Cílem semináře je informovat a upozornit na možnosti, které tento program EU nabízí akademickým pracovníkům a studentům UPa. V rámci semináře budou představeny zástupkyní Technologického centra AV ČR jednotlivé oblasti podpory Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). O své zkušenosti přímo se podělí i zástupci realizačních týmů projektů řešených v rámci Marie Curie Actions v 7. RP.
V současné době je v rámci programu H2020, MSCA vyhlášena výzva na podávání projektů v rámci tzv. INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF). Účastníci semináře se dozví bližší informace jednak o této výzvě a jednak o výzvách, které jsou plánovány na 2. polovinu letošního roku, příp. na začátek příštího roku.
Přihlášení na seminář je možné prostřednictvím Portálu vzdělávání UPa .

    Pozvánka na národní informační den "Akce Marie Skłodwska-Curie"
V pondělí 31. 3. 2014 pořádá Technologické centrum Akademie věd ČR národní informační den k tématu "Podpora mobility a kariérního rozvoje výzkumníků v programu HORIZON 2020 - Akce Marie Skłodwska-Curie". Akce proběhne od 10 hodin v konferenčním sále 206 v sídle Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1, za účasti zástupkyně z Evropské komise. Program i registrační formulář naleznete na webových stránkách k programu Horizon 2020 v českém jazyce zde >> .
Všechny prezentace budou v angličtině, překlad do českého jazyka nebude zajištěn.

    Pozvánka na EURAXESS Roadshow
Posláním této akce je podpora kariéry ve vědě a výzkumu s důrazem na mezinárodní mobilitu. Cílovou skupinou budou především studenti, začínající výzkumníci. Akce byla zahájena 3. 3. 2014 v Bruselu, autobus s EURAXESS logem projede celkem 22 zeměmi a zastaví v 29 evropských městech. Mezi destinacemi bude i Praha, a to dne 19. března 2014, v čase 10,00 – 16,00 hod. Místem, kde autobus zastaví, je Národní technická knihovna v Dejvicích. Účastníci se budou moci v autobuse nebo ve stáncích, které jsou součástí akce, dozvědět o možnostech uplatnění ve vědě a výzkumu, o způsobu, jak najít vhodnou zahraniční stáž nebo pracovní pozici v rámci evropského výzkumného prostoru, o možnostech financování takových pobytů apod. Současně bude v prostorách NTK probíhat blok přednášek na tato témata a workshopů s výzkumníky, kteří již mají mezinárodní zkušenosti. Pozvánku na akci naleznete zde >>
Na akci je potřeba se zaregistrovat zde >>

    Výzva Iniciativy pro inovativní léčiva
Innovative Medicines Iniative – IMI patří mezi Společné technologické iniciativy (JTI), momentálně má 10 priorit, výzkumná agenda je pravidelně revidovaná a aktualizovaná.
11. prosince 2013 byla vyhlášena 11. výzva iniciativy IMI. Uzávěrka výzvy je 8. dubna 2014.
Webináře k jednotlivým prioritám proběhnou ve dnech 7.–10., 13.–14., 16.–17. ledna 2014.
Podrobnosti >>

    Politika otevřeného přístupu JRC k vědeckým článkům
V souladu s novou politikou Evropské komise k otevřenému přístupu (open acces) k vědeckým publikacím v rámcovém programu Horizont 2020 přijalo i Generální ředitelství EK Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre, JRC) od ledna 2014 politiku otevřeného přístupu. Všechny články JRC budou volně a veřejně dostupné, což vyústí v lepší a efektivnější vědu a větší transparentnost pro občany a společnost. Detaily jsou k dispozici zde a úložiště JRC zde.

    Finanční a právní aspekty programu Horizont 2020
Technologické centrum AV ČR pořádá dva celodenní semináře zaměřené na program Horizont 2020. Cílem seminářů je seznámit účastníky se základními finančními a právními pravidly, která se budou v tomto programu aplikovat. Velká část seminářů bude zaměřena na problematiku osobních nákladů, konkrétně mimořádných složek mzdy. K tomuto tématu vystoupí zástupce Evropské komise a český auditor.
Semináře se budou konat:
11. února 2014 v PRAZE – program včetně odkazu na registraci naleznete pozvánce PRAHA.
12. února 2014 v BRNĚ – program včetně odkazu na registraci naleznete v pozvánce BRNO.

    Seminář Horizont 2020 – úvodní informace pro zájemce z UPa
5. února 2013 od 13 hodin pořádá projektové oddělení Fakulty Chemicko-technologické ve spolupráci S TC AV a projektem RIKOC+ seminář pro zájemce o zapojení do nového programu HORIZON 2020. Lektorkou semináře bude Ing. Eva Hillerová z TC AV.
Bližší info podá Ing. Dobromila Nováková, akce se koná v učebně C2, pozvánka je taktéž na intranetu pro zaměstannce UPa.

    Pozvánka na seminář s názvem „ERC grants in H2020 – How to write a competitive proposal“
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s britskou ambasádou pořádají 17. února 2014 v prostorách Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 seminář
Akce je určena pro výzkumné pracovníky – žadatele o ERC Starting/Consolidator granty, kteří chtějí podat ERC projekt ve výzvách v r. 2014 nebo 2015, a bude zaměřena na praktické aspekty přípravy projektového návrhu (profil úspěšného žadatele, struktura návrhu a hodnotící kritéria, jak napsat poutavý abstrakt a jak se připravit na interview). Přednášet budou mj. i zkušené konzultantky z Cambridge University a Imperial College London, hodnotitel a úspěšný řešitel ERC projektu.
Registrační formulář zde >>
Program zde >>

    Propojování strukturálních fondů s programy na podporu VaV
Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Technologickou agenturou České republiky a Technologickým centrem AV ČR v pořádá seminář
HORIZON 2020 - FURURE AND EMERGING TECHNOLOGIES
Akce se koná 21.ledna 2014 od 9.30 v prostorách Evropského domu v Praze, Jungmannova 24.
Veškeré informace naleznete na stránkách TC AV.


Technologické centrum AV ČR a Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové
si Vás dovolují pozvat na
SEMINÁŘ
uspořádaného k zapojení České republiky do evropského výzkumu Horizont 2020
Datum konání: 5. června 2013 od 13.00 do cca 15.00 hod
Datum konání: Výukové centrum Lékařské fakulty UK v Hradci Králové v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, posluchárna č. 1
Přednášející: doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. z Technologického centra AV ČR
Témata semináře: doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. z Technologického centra AV ČR
• HORIZONT 2020, rámcový program EU na roky 2014–2020
• Další aktivity EU v oblasti biomedicínského výzkumu v období 2014–2020

pozvánka >Technologické centrum AV ČR a Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové
si Vás dovolují pozvat na
SEMINÁŘ
uspořádaného k zapojení České republiky do evropského výzkumu Horizont 2020
Datum konání: 5. června 2013 od 13.00 do cca 15.00 hod
Datum konání: Výukové centrum Lékařské fakulty UK v Hradci Králové v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, posluchárna č. 1
Přednášející: doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. z Technologického centra AV ČR
Témata semináře: doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. z Technologického centra AV ČR
• HORIZONT 2020, rámcový program EU na roky 2014–2020
• Další aktivity EU v oblasti biomedicínského výzkumu v období 2014–2020

pozvánka >Informační den o aktuálních výzvách 7.RP – Spolupráce „Health“ – „Bio“ – „Environment“

Kdy: úterý 19. června 2012 od 10.00 do 13.00
Kde: Útvar transferu technologií VUT v Brně, ulice Kounicova 67a.

V rámci akce budou účastníci uvedeni do problematiky přípravy návrhu projektu aktuálních výzev tematických priorit Zdraví, Životní prostředí, Zemědělství, potraviny a biotechnologie specifického programu 7.RP Spolupráce.
Podrobnosti naleznete zde:

http://www.rko-era.cz/cs/mdl/info/informacni-den-o-aktualnich-vyzvach--7rp--spoluprace-health--bio--environment

Regionální informační a kontaktní centrum Pardubice ve spolupráci s projetk PROMOTE uspořádalo seminář

Měsíc IPR - ochrana duševního vlastnitví
pod vedením tahraničních lektorů Guye R. Cloutiera (HICOM, Canada) a Stefana Härtingera (EPO, BRD)
Kdy: středa 18. dubna 2012
od 9:00 do 16:30
Kde: Univerzita Pardubice, rektrorát, zadedací místnost ve 2.patře
pozvánka >


Inovační a technologické centrum při VÚTS, a. s., člen sítě Enterprise Europe Network a Regionální informační a kontaktní centrum Pardubice uspořádali na seminář
Komunikace vědy a výzkumu prostřednictvím médií
pod vedením lektorů Magdaleny Bičíkové, Daniela Köppla, Ondřeje Vrtišky a Vladimíra Kořena.

Kdy: 6. března 2012, od 9:00 do 16:00
Kde: Univerzita Pardubice, budova FChT, seminární místnost S21

Prezentace ze semináře jsou ke stažení na odkazech pod jmény jednotlivých lektorů
Magdalena Bičíková
Daniel Köppl
Ondřej Vrtiška
Vladimír Kořen

pozvánka >

Regionální informační a kontaktní centrum Pardubice uspořádalo dne 8. února 2011 seminář nazvaný Evropské zdroje financování výzkumu. Jeho cílem byl o předání základních informací o možnostech zapojení do mezinárodních projektů.
Na semináři vystoupili dva pracovníci TC AV ČR, a to Ing Eva Hillerová a Mgr. Ondřej Daniel.
Jejich přednášky jsou ke stažení na níže uvedených odkazech:
Podpora zájemcům o účast v RP a služby TC (Daniel)
Zdroje financování výzkumu a inovací v EU (Hillerová)
Nástroje CORDIS (Daniel)
7.RP – Akce Marie Curie (Hillerová)
Program Horizont 2020 - nástupce RP (Daniel)


Participant Indentification Code (PIC) Univerzity Pardubice
Existence a právní status Univerzity Pardubice byly pro účely zapojení do projektů 7. RP v roce 2008 zaregistrovány a ověřeny v Aplikaci pro jednotnou registraci právních subjektů (Unique Registration Facility, URF). Univerzita dostala přiděleno jednoznačné identifikační číslo účastníka - Participant Indentification Code (PIC) a je povinna užívat výhradně validovaný oficiální název.
Oficiální název:
UNIVERZITA PARDUBICE

(nikoli oficiální anglický název!!)
PIC: 999 453 663Seminář Evropské zdroje financování výzkumu
Kdy: středa 8. února 2012 od 13.00 do 16.00
Kde: rektorát Univerzity Pardubice, zasedací místnost rektora, 3. nadzemní podlaží
pozvánka >Spolupráce v mezinárodních VaV projektech
Pro odborníky z řad vědecko-výzkumných pracovníků, akademických pracovníků a studentů VŠ, kteří se chtějí zapojit do projektů Rámcových programů EU pro výzkum a technologický vývoj nebo si chtějí zvýšit své manažerské dovednosti v oblasti řízení mezinárodních projektových týmů, je připraven třídenní seminář „Spolupráce v mezinárodních VaV projektech“. Seminář je možné absolvovat jako celek nebo je možné vybrat si jednotlivé tematické sekce.
20. 7. – 22. 7. 2011, Liberec
Pozvánka >>
Program >>
Pod vedením zkušeného lektora Dr. Seana McCarthyho se účastníci letní školy seznámí s problematikou 7. Rámcového programu, naučí se jak odhadnout problémy, které mohou nastat při psaní projektového návrhu, a jak jim vhodně předejít, osvojí si postupy jak připravit profesionální projektovou žádost a jak postupovat při výběru vhodného projektového partnera. V rámci dalšího dne se frekventanti seznámí s postupy posuzování úspěšnosti předkládaných projektů a aspekty souvisejícími s vyjednáváním podmínek pro uzavření Grantové dohody s Evropskou komisí. Cílem posledního dne bude naučit budoucí manažery projektů efektivně prezentovat výsledky výzkumných činností různým skupinám veřejnosti.
Všechny semináře Letní školy, která bude realizována v rámci aktivit projetu PROMOTE, budou vedeny v anglickém jazyce. Po absolvování letní školy její účastníci obdrží certifikát.
Bližší informace o termínu a místu konání seminářů a podmínkách registrace naleznete na www.promote.cz.Spolupráce v mezinárodních VaV projektech
Pro odborníky z řad vědecko-výzkumných pracovníků, akademických pracovníků a studentů VŠ, kteří se chtějí zapojit do projektů Rámcových programů EU pro výzkum a technologický vývoj nebo si chtějí zvýšit své manažerské dovednosti v oblasti řízení mezinárodních projektových týmů, je připraven třídenní seminář „Spolupráce v mezinárodních VaV projektech“. Seminář je možné absolvovat jako celek nebo je možné vybrat si jednotlivé tematické sekce.
20. 7. – 22. 7. 2011, Liberec
Pozvánka >>
Program >>
Pod vedením zkušeného lektora Dr. Seana McCarthyho se účastníci letní školy seznámí s problematikou 7. Rámcového programu, naučí se jak odhadnout problémy, které mohou nastat při psaní projektového návrhu, a jak jim vhodně předejít, osvojí si postupy jak připravit profesionální projektovou žádost a jak postupovat při výběru vhodného projektového partnera. V rámci dalšího dne se frekventanti seznámí s postupy posuzování úspěšnosti předkládaných projektů a aspekty souvisejícími s vyjednáváním podmínek pro uzavření Grantové dohody s Evropskou komisí. Cílem posledního dne bude naučit budoucí manažery projektů efektivně prezentovat výsledky výzkumných činností různým skupinám veřejnosti.
Všechny semináře Letní školy, která bude realizována v rámci aktivit projetu PROMOTE, budou vedeny v anglickém jazyce. Po absolvování letní školy její účastníci obdrží certifikát.
Bližší informace o termínu a místu konání seminářů a podmínkách registrace naleznete na www.promote.cz.„Měsíc mobility – věda v pohybu“
je společnou iniciativou projektu PROMOTE a sítě EURAXESS. Cílem akce je prostřednictvím série seminářů realizovaných v jedenácti regionech ČR představit odborné veřejnosti možnosti dlouhodobé i krátkodobé mobility vědecko-výzkumných pracovníků financované z veřejných zdrojů a seznámit zájemce s bezplatnými službami, které jsou v ČR v rámci podpory mobility VaV pracovníků nabízeny.
Seminář v Pardubicích  proběhne 16. 11. 2010 od 9:30 do 13:00 v posluchárně C3 Univerzity Pardubice, nová budova FChT, Studentská 573, Pardubice.
RIKoC se podílí na organizačním zajištění akce.
Program semináře
9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 9:45 Zahájení, mobilita VaV pracovníků v ČR
9:45 – 10:15 Služby sítě EURAXESS Česká republika přijíždějícím a vyjíždějícím vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům, Viktoria Bodnárová – EURAXESS Centrum Praha
10:15 – 10:45 Financování vědecko-výzkumné mobility, program Marie Curie, Ing. Anna Mittnerová
10:45 – 11:00 Dotazy, diskuze
11:00 – 11:30 Přestávka, občerstvení (promítaní krátkých propagačních videí, foto slideshow)
11:30 – 11:40 Regionální informační a kontaktní centrum Pardubice a jeho bezplatné služby pro vědecko-výzkumné pracovníky, Ing. Jitka Genserová, RIKoC Pardubice
11:40 – 12:00 Portál inzerce pracovních pozic ve vědě a výzkumu, EURAXESS Jobs, Viktória Bodnárová – EURAXESS Centrum Praha
12:00 – 12:30 Mobilita v praxi – praktické zkušenosti s realizací stáže financované z veřejných zdrojů
12:30 – 12:45 Dotazy, diskuze
13:00 Zakončení semináře
Registrace na seminář je možná do 15. 11. 2010. Registrační formulář ke stažení zde >.
Kontaktní osoba v regionu: Ing. Jitka Genserová, email: rikoc@upce.cz
Marie Curie Conference
9-10 December 2010
Autoworld Brussels
Dear Madam/Sir,
We have the honour of inviting you to participate to the high level conference on Marie Curie Actions: 'Marie Curie Actions for an Innovative Europe' in Brussels on 9 and 10 December 2010.
The objective of the conference is to present how Marie Curie Actions are supporting the Europe 2020 strategy objectives by promoting researcher's mobility and skills development, enhancing excellent research, strengthening innovation and addressing societal challenges.
The Marie Curie Conference is organised by DG Education and Culture, and in close collaboration with DG Research and the Research Executive Agency.
The event will gather about 250 high-level research policy makers, renowned scientists and representatives of major stakeholders: relevant European organisations, universities, research institutions, large companies and SME's.
Through the presentation of Marie Curie Actions' key figures and success stories, the meeting will highlight the major contribution of the People Programme to the European Research Area and will stimulate dialogue between research stakeholders and policy-makers. The conference will also provide a unique opportunity to have your view on the actions, and more importantly to nurture the discussion on the future evolution of the People Programme.
Additionally, a major milestone will be celebrated during the event: since their creation in 1996, Marie Curie Actions will have enhanced in 2010 the career development of 50.000 mobile researchers.
To underline the importance and relevance of this initiative, we would be honoured if you would accept to participate to this event of high importance.
To ensure an optimal preparation, we would be most grateful if you could confirm your participation by registering – at the latest on 15 November 2010 – at the following website: http://mariecurieactions2010.teamwork.fr with the password: NPEC. You will then receive a confirmation by the organising event agency TEAMWORK that will formalise your registration.
Please click here to find a draft programme of the conference; we would like also to inform you that you may always find an updated version of the programme on the conference website.
We remain at your disposal for further information. For practical details you may contact Teamwork at mariecurieactions2010@teamwork.fr. Questions concerning the programme of the conference should be sent to eac-mariecurieactions-2010@ec.europa.eu.
Thank you for considering this invitation favourably.
Yours sincerely,
The Marie Curie Team
European Commission
Directorate-General for Education and Culture
More information on the Marie Curie Actions
Participant Indentification Code (PIC) Univerzity Pardubice
Existence a právní status Univerzity Pardubice byly v souvislosti s projektem Fakulty restaurování již zaregistrovány a ověřeny v Aplikaci pro jednotnou registraci právních subjektů (Unique Registration Facility, URF). Univerzita dostala přiděleno jednoznačné identifikační číslo účastníka - Participant Indentification Code (PIC) a je povinna užívat výhradně validovaný oficiální název.
Oficiální název: UNIVERZITA PARDUBICE
(nikoli oficiální anglický název!!)
PIC: 999 453 663
Nástroj umožňující vyhledat identifikační číslo PIC zaregistrovaných organizací je umístěn zde.Mezinárodní konference EUFORDIA 2009
V rámci českého předsednictví EU se v Praze ve dnech 24. – 25. února 2009 uskuteční mezinárodní setkání EUFORDIA 2009 (EUropean FOrum on Research and Development Impact Analysis), jehož hlavním tématem bude hodnocení národních a evropských dopadů Rámcových programů EK.
Tato konference chce přispět k současně probíhající evropské debatě o hodnocení dopadů rámcových programů. Zároveň by její výsledky a závěry měly přinést nové impulsy ke skutečnému hodnocení výsledků rámcových programů a jejich vlivu na konkurenceschopnost Evropy.
Více informací o konferenci naleznete na jejích webových stránkách zde > .Nová zpráva EUA “Financially Sustainable Universities: Towards Full Costing In European Universities”
Asociace evropských univerzit (EUA) vydala zprávu, která zdůrazňuje nutnost zavádět fullcost model (metody vykazování nepřímých nákladů) na Evropských univerzitách. Souhrn hlavních závěrů můžete nalézt zde >.Zajímavé a užitečné publikace pro zájemce o účast v 7. RP
Vyjednávání o podmínkách uzavření grantové dohody s Evropskou komisí - brožura zaměřená na teoretické a praktické aspekty související s vyjednáváním podmínek pro uzavření Grantové dohody s Evropskou komisí. V elektronické verzi je dostupná zde >.
Nová brožura v edici Technologického centra VADEMECUM 7. RP "REGIONY a 7. RP (podpora výzkumu a vývoje v regionech ze 7. RP)" nabízí detailní pohled na 2 programy 7. Rámcového programu EK, které mají podpořit  výzkum a vývoj v regionech, a to Regiony znalostí a Výzkumný potenciál.  Brožura je určená především zástupcům krajů, regionů a měst, ale i dalším potenciálním účastníkům v projektech, např. výzkumným centrům, univerzitám i malým a středním podnikům. Ke stažení ve formátu pdf je zde >.Informace české styčné kanceláře CZELO - prosinec 2008
Přehled informací o evropském výzkumu z Bruselu na měsíc prosinec naleznete zde >.Nové výzvy ve specifickém programu KAPACITY
Evropská komise vyhlásila dne 24. října 2008 nové výzvy ve specifickém  programu KAPACITY, jejich kompletní seznam je zde.
Vaší pozornosti  by neměly ujít výzva FP7-REGPOT-2009-1, zaměřená na podporu excelentních výzkumných institucí pocházejících z konvergenčních či odlehlých regionů EU, a výzva FP7-REGIONS-2009-1, která se týká mezinárodní spolupráce regionálních výzkumných klastrů. Dne 20. listopadu 2008 se uskuteční v Brně informační den  k těmto výzvám. Program a více informací najdete zde.Informace české styčné kanceláře CZELO - listopad 2008
Přehled informací o evropském výzkumu z Bruselu na měsíc listopad naleznete zde >.Balík výzev k předkládání projektů do 7. Rámcového programu EK pro rok 2009 uveřejněn
3. září 2008 uveřejnila Evropská komise výzvy pro rok 2009 v následujících prioritách specifického programu Spolupráce: Zdraví; Potraviny, zemědělství, rybářství a biotechnologie; Životní prostředí; Bezpečnost; Socio-ekonomické a humanitní vědy. Současně byla uveřejněna i interdisciplinární výzva Biorafinérie.
V rámci specifického programu Kapacity byly uveřejněny výzvy pro rok 2009 v následujících programech: Výzkum pro MSP, Regiony znalostí a Věda ve společnosti. Více informací najdete zde.Informace české styčné kanceláře CZELO č. 11/2008
Přehled informací o evropském výzkumu z Bruselu na měsíc říjen naleznete zde >.
Kolektiv autorů Technologického centra AV ČR připravil novou publikaci v rámci edice Vademecum 7. RP EU. Jedná se o Výkladový slovník vybraných pojmů 7. RP a programů souvisejících. Cílem brožury je napomoci účastníkům projektů lépe se zorientovat v problematice 7. RP a pochopit význam používaných pojmů.
Brožura je v pdf formátu ke stažení zde >.Vyhledávání identifikačních čísel PIC
Evropská komise zveřejnila na stránkách CORDIS v sekci URF (Unique Registration Facility, Centrální registr organizací) nástroj umožňující vyhledat identifikační číslo (PIC - Participant Identification Code) zaregistrovaných organizací. PIC je možné vyhledat v této databázi pomocí  vyhledávacích parametrů: jméno subjektu, DIČ, stát a město. Odkaz na vyhledávání je umístěn zde.Nová brožura „Praktický průvodce pro možnosti financování VaV“
Evropská komise uveřejnila 8. září 2008 praktického průvodce pro kombinování financování ze 7.Rrámcového programu EK (FP7), Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a strukturálních fondů (SF). Průvodce má usnadnit potenciálním žadatelům orientaci v těchto třech možnostech financování VaV, ke stažení je brožura zde.Překlad Modelové grantové dohody pro ERC a Marie Curie 
Evropská komise zveřejnila na stránkách CORDIS překlad Modelové grantové dohody pro projekty ERC a Marie Curie do všech úředních jazyků EU Jedná se o specifické programy 7. RP Myšlenky a Lidé. Obecná Modelová grantová dohoda, která se týká všech projektů podaných v rámci specifických programů Spolupráce a Kapacity, již byla zveřejněna v dubnu tohoto roku . Česká verze i překlady do ostatních jazyků EU se nachází zde.Doporučení Evropské komise k managementu duševního vlastnictví
Evropská komise přijala doporučení týkající se managementu duševního vlastnictví v oblasti transferu znalostí pro univerzity a další veřejné výzkumné organizace. Dokument Recommendation on the management of intellectual property je ke stažení zde >.Informace české styčné kanceláře CZELO č. 09/2008
33. Přehled informací o evropském výzkumu v letním vydání naleznete zde >. Protože i v Bruselu mají prázdniny a dovolené, další dávka informací bude připravena až v polovině září 2008.Informace české styčné kanceláře CZELO č. 06/2008
Přehled informací o evropském výzkumu z Bruselu na měsíc červen naleznete zde >.
RKO Jižní Morava vytvořila velmi přehlenou internetovou stránku pro zájemce o 7. RP v češtině: 7. Rámcový program krok za krokem .Participant Indentification Code (PIC) Univerzity Pardubice
Existence a právní status Univerzity Pardubice byly v souvislosti s projektem Fakulty restaurování již zaregistrovány a ověřeny v Aplikaci pro jednotnou registraci právních subjektů (Unique Registration Facility, URF). Univerzita dostala přiděleno jednoznačné identifikační číslo účastníka - Participant Indentification Code (PIC) a je povinna užívat výhradně validovaný oficiální název.
Oficiální název: UNIVERZITA PARDUBICE
(nikoli oficiální anglický název!!)
PIC: 999 453 663Spuštění centrálního registru a přidělování prvních identifikačních kódů pro účastníky projektů 7. RP
Ve dnech 26. a 27. dubna 2008 byl spuštěn nově zřízený centrální registr, tzv. Unique Registration Facility (URF), kam budou ukládána data týkající se právního statutu a existence institucí účastnících se projektů 7.RP.  Evropská komise zároveň informovala, že začaly být institucím přidělovány první identifikační kódy, tzv. Participant Identification Code (PIC).
Hlavním znakem nového systému je, že ověřování (validace) existence a právního statutu účastníků a ukládání informací a podpůrných dokumentů k těmto skutečnostem bude odděleno od tzv. negociací, neboli vyjednávání podmínek pro přidělení konkrétního grantu projektu. Instituce, u které již někdy proběhla validace a které byl přidělen PIC, nebude muset opakovaně prokazovat svoji existenci a právní statut při účasti v každém dalším projektu 7.RP, tak jak tomu bylo dříve. Instituce se od této doby bude prokazovat u projektů svým PIC (ne jménem svojí instituce), pod kterým již budou uloženy všechny relevantní informace a dokumenty dané instituce a příslušné údaje tak budou automaticky předvyplněny do příslušných formulářů (jak při podávání projektu prostřednictvím systému tzv. Electronic Propsal Submission Service, EPSS, tak při vyplňování formulářů v rámci negociací při přípravě grantové dohody v systému tzv. Negotiation Form, NEF).Pravidla pro financování projektů 7.RP (Specifické programy Spolupráce, Kapacity)
Elektronická verze přehledně zpracované brožury o financování vybraných typů projektů je ke stažení zde >. Aktuální informace na květen 2008 z bruselské kanceláře CZELO najdete zde >, zahrnují také odkazy na aktuálně otevřené výzvy. Přehled uzávěrek výzev v roce 2008 je k nahlédnutí na této stránce >.Český překlad Modelové grantové dohody konečně zveřejněn
Evopská komise zveřejnila 14. dubna 2008 na serveru Cordis překlad obecné modelové grantové dohody pro specifické programy Spolupráce a Kapacity ve všech jazycích EU. Česká verze je ke stažení zde >. Je třeba si ale uvědomit, že právně závazná je pouze anglická verze, překlady do národních jazyků mají být jen jakýmsi vodítkem.Informace české styčné kanceláře CZELO č. 04/2008
Dubnový přehled informací o evropském výzkumu z Bruselu naleznete zde >. Aktuálně otevřené výzvy jsou k nahlédnutí na této stránce .
Výzva v rámci specifického programu Lidé - Marie Curie Initial Training Networks nebude v roce 2009 otevřena, finanční prostředky budou přesunuty do roku 2008. Proto současná výzva je na další 2 roky poslední šancí zapojit se do tohoto typu projektu.Informace české styčné kanceláře CZELO č. 13/2007
Aktuální přehled informací o evropském výzkumu z Bruselu naleznete zde >. Ve specifickém programu LIDÉ bylo otevřeno zcela nové schéma IRSES (International Research Staff Exchange Scheme), které by mohlo být obzvlášť pro české výzkumníky atraktivní při rozvoji mezinárodní spolupráce. Evropská komise financuje pobyt výzkumníků z členské nebo asociované země v cílových třetích zemích, podrobnosti naleznete zde >.Informace české styčné kanceláře CZELO - 10/ 2007
Aktuální přehled informací o evropském výzkumu z Bruselu nám zprostředkovává česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj CZELO od září 2007 častěji - vždy 1x za 3 týdny. Poslední informace s datem 23.9.2007 naleznete zde >. Otevření druhého kola výzev zejména ve specifickém programu Spolupráce je očekáváno v listopadu 2007- sledujte stránky 7. RP na Cordisu.Informace české styčné kanceláře CZELO - září 2007
Aktuální přehled informací o evropském výzkumu z Bruselu naleznete zde >. Srpen je Bruselu hlavním měsícem prázdnin, proto jsou informace stručnější.Aktuální seznam otevřených výzev 7.RP
Vždy aktuální seznam otevřených výzev ve všech sepecifických programech 7.RP je uveden zde >. Příručky pro příjmce podpory, modelové grantové smlouvy a další podpůrné dokumenty pro předkladatele a řešitele projektů jsou vždy v posledních platných verzích ke stažení zde >.Informace české styčné kanceláře CZELO - srpen 2007
Aktuální přehled informací o evropském výzkumu z Bruselu naleznete zde >. Najdete v něm informace o otevřených a připravovaných výzvách 7. RP, upozornění na pořádané akce a konference, nabídky na spolupráci a další.2. výzvy ve specifickém programu Cooperation- tématické okruhy Enerie a Životní prostředí
Zatím neoficiální přehled témat druhých výzev tématu Energie naleznete zde > , pro téma živitní prostředí (Environment) zde >. Očekáváný termín otevření výzev je listopad-prosinec 2007. Sledujte oficiální stránky 7.RP - specifický program Cooperation.Informace české styčné kanceláře CZELO - červenec 2007
Aktuální přehled informací o evropském výzkumu z Bruselu naleznete zde >. Tentokrát je zařazeno více nabídek vědeckovýzkumné spolupráce. Příští měsíc bude zařazena stránka nabídek spolupráce na webové stránky kanceláře CZELO.Informace ze seminářů o financích v 7.RP
Protože došlo ke změně pravidel financování projektů v 7.RP, během měsíce června uspořádalo Technologické centrum a CZELO několik školení na téma financování - prezentace s praktickými příklady výpočtů podpory jsou ke stažení zde > a zde >.
Praktické informace pro ty, co se chtějí zapojit v druhých výzvách - prezentace zde >.
Agentura CzechInvest podporuje předkladatele projektů do 7.RP pomocí programu Vývoj. Pokud předložený návrh dosáhne alespoň 50% z celkového bodového hodnocení, je možno zažádat dotaci na přípravu projektu. K žádosti je nutno doložit Evaluation Summary Report. Podrobnosti zde >.Další kolo výzev v 7.RP bude spuštěno již 15.6.2007 !
Termíny i témata dalších výzev jsou pro většinu priorit 7. Rámcového programu již známy. Podrobnosti naleznete zde >.Vyhledávání partnerů na serveru CORDIS
Dne 24.1.2007 byl na stránkách serveru CORDIS spuštěn systém pro vyhledávání partnerů pro projekty 7. RP, nebo naopak pro vyhledávání připravovaných projektů. Blíže o tomto novém nástroji: http://cordis.europa.eu/partners-service/.Pozvánka na další Národní informační dny
Technologické centrum AV ČR, Národní kontaktní organizace (NCP) pro rámcové programy EU, pořádá informační dny k otevřeným výzvám v dalších tématických prioritách:
Energie a Životní prostředí - 22.2.2007, program ke stažení zde > , reistrace on-line do 19.2.2007 zde >. Představen bude 7. Rámcový program, jeho hlavní rysy, struktura, financování, pravidla účasti a dvě z deseti tematických priorit 7.RP: Energie a Životní prostředí. Účast na semináři je bezplatná.
Trvale udržitelná povrchová doprava - 1. výzva -23.2.2007, program ke stažení zde > , reistrace on-line do 21.2.2007 zde >. Účast je opět bezplatná, občerstvení pro účastníky zajištěno.Pozvánka na Národní informační dny
Technologické centrum AV ČR, které je Národní kontaktní organizací (NCP) pro rámcové programy EU, pořádá informační dny k otevřeným výzvám v tématických prioritách:
Zemědělství, potraviny, biotechnologie - 23.1.2007, program ke stažení zde > Zdraví - 7.2.2007, program ke stažení zde >První výzvy ve všech prioritách 7. Rámcového programu byly otevřeny
Dne 22. prosince.2006 vyhlásila Evropská komise v Oficiálním věstníku Evropského společenství výzvy ve všech specifických programech 7. Rámcového programu. Jejich stručný přehled naleznete v sekci výzvy, podrobné informace pak na internetu zde >.Výzva pro předkládání žádostí o grant z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu pro KOMPLETNÍ Individuální projekty
Dne 24.7.2006 Ministerstvo financí ČR/Centrum pro zahraniční pomoc - Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus vyhlásilo výzvu číslo 2 k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty. Tato výzva má šest prioritních oblastí: uchování kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, rozvoj lidských zdrojů, zdravotnictví a péče o dítě, udržitelný rozvoj, posilování justice a spolupráce v naplňování povinností vyplývající z přistoupení ČR do Schengenského prostoru. Částka určená pro tuto výzvu je 27,51 mil. Euro. Žadatelé mohou předkládat žádosti o grant do 26.10.2006 na určená kontaktní místa, více informací zde > a zde >.Otevřené výzvy European Science Foundation
European Science Foundation vypisuje:
výzvu na pořádání vědeckých konferencí v Evropě, uzávěrka je 2. října 2006. Podrobnosti zde >. Výzvu na ustavení nových vědeckých sítí, uzávěrka je 30. října 2006. Podrobnosti zde >.Archiv starších zpráv >